ABK markerer samarbeid med Uponor ved å gi bort hele 1000 energikollektorer!

ABK markerer samarbeid med Uponor ved å gi bort hele 1000 energikollektorer!

ABK og Uponor har inngått en samarbeidsavtale hvor Uponors fabrikk i Sverige eksklusivt produserer energikollektorer for ABK til det norske markedet. Dette nye samarbeidet kickstartes ved at ABK gir bort de første 1000 energikollektorene som blir tilknyttet en NIBE bergvarmepumpe.

«De nye energikollektorene fra Uponor er av høyeste PE-100 kvalitet og er både «P»-merket og bærer Nordic Polymarks kvalitetsstempel. I tillegg har kollektorene løpemeter-indikering slik at det lett kan avleses hvor mange meter energikollektor som er satt i energibrønnen.» forteller administrerende direktør Petter Vang i Uponor AS.

«Kampanjen gir oss anledning til å belyse viktigheten med å tilknytte NIBEs varmepumper med en tilstrekkelig lang energikollektor og at en dermed unngår for lave temperaturer i energibrønnen som igjen gir redusert effekt og besparelse» sier administrerende direktør Daniel Kristensen hos ABK.


Fra venstre: Daniel Kristensen (adm.dir ABK), Torstein Helliesen (salgsingeniør varmeopptak ABK), Terje Andersen (teknisk sjef Uponor) og Petter Vang (adm.dir Uponor).

«En energibrønn er ment å levere varme også for fremtidige generasjoner og rett kvalitet og rett lengde på energikollektoren er helt essensielt.»

Rent praktisk vil brønnboreren som er kunde hos ABK få energikollektoren fra Uponor uten kostnad.  Verdien av energikollektoren krediteres videre til varmepumpeinstallatøren som igjen krediterer sluttbruker. Kampanjen vil blir støttet av betydelig markedsføring og forhåpentligvis øke interessen for energibrønner generelt.

«Ofte glemmer forbrukeren å ta hensyn til at energibrønnens levetid er på linje med bygningens grunnmur, og at investeringen må sees på separat fra selve varmepumpen som vil ha en lavere teknisk levetid. En energibrønn som leverer gratis varme til bygningen i flere generasjoner er ment å skulle øke verdien på eiendommen ut over kostnaden» påpeker Kristensen.       

 

Vil du vite mer om våre produkter?

Vil du å bli forhandler, eller ønsker du mer informasjon om våre produkter, ta kontakt med en av våre regionsansvarlige i ditt distrikt:

Ragnhild Tjore
Regionsansvarlig Vestland
Knut Bakke-Soleng
Regionsansvarlig Nordland, Troms og Finnmark
Pål L. Thomassen
Regionsansvarlig Rogaland
Gøran Andersen
Regionsansvarlig Innlandet
Arve Moksnes
Regionsansvarlig Møre og Romsdal og Trøndelag
Morten W. Freyer
Regionsansvarlig Vestfold og Telemark