Boreutstyr for fundamentering til Skjeggestadbrua E18

Etter et kvikkleireskred kollapset Skjeggestadbrua på E18 i Vestfold. Elemex boreutstyr levert av ABK-Qviller var en trygg løsning da den nye brua skulle fundamenteres.

Skjeggestadbrua-etter-kollaps.jpg

Foto: Statens Vegvesen

Skredet i februar 2015 ble utløst av en grunneiers utfyllings- og planeringsarbeid i området, ifølge en rapport fra NVE. Brua i det sørgående løpet ble så alvorlig skadet at den måtte rives.

Området ble stabilisert med en rekke kalksementpeler, og det ble satt ned nye stålkjernepeler som fundamentene til den nye brua står på.

Fundamentering-av-Skjeggestadbrua.jpg

Foto: Statens Vegvesen

– Byggherren tok ingen sjanser, og valgte det beste og sikreste utstyret til de nye fundamentene: Elemex -utstyr fra Epiroc, tidligere Atlas Copco, forteller Per Stykket, fagsjef borstål i ABK-Qviller AS.

Kontroll på luftstrømmen

Det å pumpe trykkluft ned i grunnmasser er alltid forbundet med en viss risiko, spesielt når løsmassene inneholder leire. Atlas Copco utviklet Elemex nettopp for å få best mulig kontroll over luftstrømmer i borehull og fôringsrør.

– Du unngår å blåse luft ukontrollert ned i grunnen; luft og borkaks holder seg hovedsakelig inni fôringsrøret, forklarer Stykket. På den nye Skjeggestad-brua står hvert av de fire nye søylefundamentene på 12 stålkjernepeler boret med Elemex-utstyr. 

Gjennoppbygging-av-Skjeggestadbrua.jpg

Foto: Statens Vegvesen

Elemex finnes i mange størrelser

Ringkronen i Elemex-systemet ligger foran pilotkronen og borer ytterkanten først. Mellom ringkrone/fôringsrør og piloten dannes det et kammer som stenger spyleluften inne. Spyleluft og borkaksstrøm blir dirigert gjennom store, strømlinjeformede sidekanaler i piloten og opp gjennom fôringsrøret. 

ABK-Qviller leverer Elemex borutstyr i mange størrelser fra 114.3 til 914.4 mm.