Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal sikre at bedrifter i Norge respekterer og informerer om håndtering av forhold knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven omfatter loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven angår alle større virksomheter tilhørende i Norge, og som tilbyr varer og/eller tjenester i eller utenfor Norge. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

ABK-Qviller er 100 % eid av det svenske selskapet NIBE Industrier AB. Vi leverer klimavennlige løsninger for oppvarming og klimatisering av boliger og næringsbygg, og driver konsepter med variert handelsvirksomhet innen grossistvirksomhet og distribusjon.

Vi er positive til åpenhetsloven og så snart vi ble kjent med de nye kravene satte vi i gang arbeidet med aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi har allerede på plass etiske forretningsprinsipper som våre leverandører er forpliktet til å følge. I tillegg gjennomfører vi årlige revisjoner for å sjekke at de etterleves hos våre leverandører. For å ivareta dette foretar vi nå ekstra aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i tråd med OECDs retningslinjer, UN Global Compact og den norske åpenhetsloven.

Ved skriftlig forespørsel kan alle be om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingen. Vi har fokus på dette viktige arbeidet og har forankret ansvaret i ledelsen samtidig som vi er i en prosess med å utarbeide retningslinjer.

Kontakt oss ved å sende e-post til post@abkqviller.no merket med «Åpenhetsloven». Du vil få svar på forespørselen din innen tre uker fra vi mottar e-posten.