Loading image...

OM ABK-QVILLER AS

Din partner for energismarte løsninger

Om ABK-Qviller – Din partner for energismarte løsninger

ABK-Qviller leverer klimavennlige, energismarte løsninger for oppvarming og klimatisering av boliger og næringsbygg. Våre kunder er faghandlere, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi er Norges største distributør av varmepumper, klimakjøling og befuktning. I tillegg har vi spesialisert oss på moderne systemer for effektiv varmefordeling i bygg.

Vi har også en egen avdeling, ABK-Qviller Infra som leverer løsninger og produkter for anleggssektoren relatert til energiopptak, nærvarmerør, og borstål for energiboring i tillegg til boring for fundamentering.

ABK-Qviller skal – med engasjement og grundighet – bidra til redusert bruk av energi for et bedre miljø og god lønnsomhet for individer, kunder og samfunn. Gjennom å tilby det beste innen bærekraftige og fremtidsrettede løsninger skal vi være en sterk bidragsyter til det grønne skiftet.

Alt du trenger på ett sted – rask hjelp der du er

Kundekontakt gjøres best lokalt – i tillegg til vårt hovedkontor i Oslo finner du oss på 8 sentrale steder i Norge. Våre regionskontorer har vi i Hamar, Bergen, Trondheim, Stavanger, Larvik, Bodø, Fredrikstad og Ålesund.

Våre produktpakker er testet ut og kvalitetssikret. Fra vårt 11 000 m2 store logistikksenter i Oslo lagerfører vi over 6000 produkter og reservedeler. Vi er opptatt av at du enkelt og raskt skal få de produktene du trenger. Like viktig er det at du får svar og råd når du trenger dem.

På vår nettside kan du bestille produkter hele døgnet og registrere supportsaker hvor du kan forvente rask behandling. Trenger du umiddelbar hjelp kan du ringe oss på 23 17 05 20 eller komme innom våre kontorer. Du er alltid velkommen.

Effektiv utnyttelse av fornybar energi

Om lag 40 prosent av Norges energiforbruk går til bygninger – mest til oppvarming og produksjon av varmtvann og noe til avkjøling. Å utnytte energi effektivt er viktig for virksomheter og individer som ønsker å redusere utslipp, miljøavtrykket og ikke minst kostnader. De fleste land, deriblant Norge, går derfor inn for tiltak som drastisk reduserer energiforbruket til bygg for å spare energi og kutte utslipp av klimagasser.

For å dekke et økende behov for energi må vi sørge for å bruke mindre – eller smartere. Våre varmeløsninger utnytter naturlig lagret solenergi fra luft, jord, sjø eller fjell. Dette har fordeler for miljøet, inneklimaet, helse og kostnader for private hjem og virksomheter. Hvert år tilfører våre leverte varmepumper rundt 150 GWh med varmeenergi, som tilsvarer strømforbruket til omtrent hele 10.000 boliger! Til sammen står våre leverte varmepumper for en varmeproduksjon på anslagsvis 2 TWh noe som tilsvarer det samlede strømforbruket til Stavanger.  

Loading image...

FAKTA OM ABK-QVILLER

  • Etablert: 1991

  • Holder til: Oslo, Bodø, Larvik, Hamar, Bergen, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad og Ålesund 

  • Ekspertise: varmepumper, aircondition, varmefordeling, befuktning, varmeopptak, borstål, energi- og miljøbrønner.

  • Antall ansatte: 135

  • Årlig omsetning: 787 millioner NOK i 2022. Vi er en del av det svenske børsnoterte ESG selskapet NIBE Industrier AB med 21 000 ansatte i 30 land og en omsetning på 40 milliarder SEK.

En solid partner for energismarte løsninger

Byggindustrien og VVS-bransjen blir stadig mer sammenknyttet i arbeidet for det grønne skiftet. Vi er sammen for noe større. Derfor skal vi være der for våre samarbeidspartnere. 

Våre kunder er faghandlere og entreprenører. Fornøyde kunder er våre viktigste ambassadører og et kvalitetsstempel. Derfor ønsker vi alltid å yte det lille ekstra. Vi leverer ikke bare enkeltprodukter, men er en solid partner på alt fra innsalg, systemutvelgelse, prosjektering og tilbud, dokumentasjon, oppstart og support. Sammen sørger vi for at omgivelsene ser verdien i å investere i energismarte løsninger for fremtiden.

Solid kompetanse fra NIBE Industrier AB

ABK-Qviller er 100 % eid av det svenske selskapet NIBE Industrier AB. NIBE er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper.

NIBE leverer blant annet avtrekksvarmepumper og alle typer varmepumper for vannbåren varme; væske/vann- og luft/vann-varmepumper.

I Norge er det ABK-Qviller som er importør av og representant for NIBEs produkter. Det gjør at vi kan benytte oss av den solide kompetansen vårt svenske morselskap har opparbeidet seg. Dette gjør oss enda bedre – og kommer våre kunder til gode.

NOVAP – Kvalitet i kulde- og varmepumpebransjen

ABK-Qviller er medlem av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), der vår administrerende direktør, Daniel M. Kristensen også sitter i styret. NOVAP en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av varmepumper i det norske energisystemet. ABK-Qviller arrangerer og holder bl.a. kurs i F-gass flere ganger i året i samarbeid med NOVAP.

NOVAP jobber for å forbedre vilkårene både til medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere, og er også en viktig bidragsyter til påvirkning i energipolitikken, energistøtteordninger og kompetansedeling.

På NOVAP sin side varmepumpeinfo.no, finner du alt av nøytral og uavhengig forbrukerinformasjon om varmepumper.