Kjemisk vannbehandling

Kjemisk vannbehandling

Filter

Varemerke

Vis
Produkter:21
Loading...
Loading...

Sentinel525001

X100 inhibitor, 1 liter

Effektiv kontroll av avleiringer og rustdannelse

Loading...
Loading...

TTM Energiprodukter9840115

RTB 61 blandekar

Sikrer god innblanding av glykol

Loading...
Loading...

Sentinel525002

X200 Noise Reducer, 1 liter

Reduserer problemer ved fyringsanleggsstøy

Loading...
Loading...

Sentinel525018

X400 Kraftig rens eksisterende systemer, vedlikeholdsdosering, 0,3 liter

Rask og enkel måte å rense og beskytte eldre varmeanlegg

Loading...
Loading...

Sentinel525019

JetFlush Rapid skyllestasjon

Portabel skyllestasjon for fjerning av slagg og avfall

Loading...
Loading...

Sentinel525008

X100 inhibitor, 20 liter

Effektiv kontroll av avleiringer og rustdannelse

Loading...
Loading...

Sentinel525006

X800 Rapid Cleaner, 1 liter

Renser systemet på 1 time

Loading...
Loading...

Sentinel525011

X500 Inhibited Glycol, 20 liter

Effektiv frostbeskyttelse

Loading...
Loading...

Sentinel525025

JetfFlush magnetfilter til skyllestasjon

Magnetfilter som raskt og effektivt fjerner magnetisk avfall som sirkulerer i vannet.

Loading...
Loading...

Sentinel525004

X400 Sludge Remover, 1 liter

Fjerner radiatorslagg effektivt

Loading...
Loading...

Sentinel525003

X300 New Boiler Cleaner, 1 liter

Fjerner oljer, fett, flussmiddel rester osv.

Loading...
Loading...

Sentinel525016

Dosing Vessel

Full kontroll på doseringen

Loading...
Loading...

Sentinel525015

X100 Quick Test, 2 tester

Påviser om anlegget inneholder tilstrekkelig mengde beskyttende X100 Inhibitor

Loading...
Loading...

Sentinel525017

X100 korrosjonsinhibitor for vedlikeholdsdosering, 0,3 liter

Rask og enkel måte å rense og beskytte varmeanlegg

Loading...
Loading...

Sentinel525012

X800 Rapid Cleaner, 20 liter

Renser systemet på 1 time

Loading...
Loading...

Sentinel525010

X400 Sludge Remover, 20 liter

Fjerner radiatorslagg effektivt

Loading...
Loading...

Sentinel525009

X300 New Boiler Cleaner, 20 liter

Fjerner oljer, fett, flussmiddel rester osv.

Loading...
Loading...

Sentinel525007

Leak Sealer, 1 liter

Silikonbasert emulsjon

Loading...
Loading...

Sentinel525005

X700 Biocide, 1 liter

Hindrer biofilm

Loading...
Loading...

Adey523161

Korrosjonsbeskyttelse væske MC1+ sprayboks 0,3 liter, opptil 125 liter

Forhindrer korrosjon om oppbygging av slam

Loading...
Loading...

Adey523159

MC3+ Kjemisk rensevæske

Fjerner jernoksid, slam og kalkavleiringer i varme-/kjøleanlegg