SentinelX100 inhibitor, 1 liter

Art. nr. 525001

Effektiv kontroll av avleiringer og rustdannelse

  • Hjelper til med å forhindre dannelse av hydrogengass.
  • Egnet for alle metaller inkludert aluminium
  • Konsentrasjonen kontrolleres lett med et Sentinel testsett eller en konduktivitetsmåler

Inhibitor for vannbårne varme- og kjøleanlegg

Les mer om dette produktet

Volum

Tilbehør

Applikasjoner

Sentinel X100 tilsetningsmiddel er utformet som en flerfunksjonsbehandling for å hindre rustdannelse, avleiring, kjelstøy og hydrogengass i alle typer indirekte varmesystemer inkludert de som inneholder aluminiums komponenter.

Sentinel X100 er egnet for bruk i alle typer systemvann, både harde og bløte. Sammensetningen er helt og holdent ikke-giftig.

Dosering og innmating

1 liter med Sentinel X 100 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiatorpaneler. Større systemer skal doseres med 2 liter.

For beste resultat, skal systemene renses og skylles i samsvar med BS7593, nye systemer og de opp til 6 måneder gamle med Sentinel X300, eksisterende systemer med Sentinel X400 eller Sentinel X800 Jetflo. Hvis systemet allerede er støyete på grunn av kalkavleiringer i varmeveksleren, skal Sentinel X200 tilsettes sammen med Sentinel X100.

Åpne systemer: Dosering via et bypass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukkede systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Produktinformasjon

  • 525001

  • 8525929

  • X100 inhibitor, 1 liter

  • Sentinel

Mål og vekt

  • 1 liter