Prosjektbistand

Vi hjelper deg kostnadsfritt med innsalg, systemutvelgelse og tilbud.

Vår ingeniør bistår med veiledning innenfor:

 • Systemvalg  

 • Produktutvelgelse

 • Driftsberegninger

 • Montasjeskisser

 • Driftsdokumentasjon

 • Prosjektgjennomføring og prosjektledelse etter nærmere avtale

Vi bistår konsulenter, entreprenører, installatører og faghandlere med å velge rett løsning og rett produkt til enhver oppgave innenfor våre produktområder. Våre råd er basert på mottatt informasjon, erfaring, kompetanse og prosjekteringsverktøy.

Vår bistand og råd er ikke å betrakte som bindende eller endelige og må alltid kontrolleres av kunde. Det anbefales generelt at rådgivende ingeniører blir engasjert i prosjekter.  

Vårt ingeniørteam er et av landets største innenfor vårt fagfelt og vi tilbyr system- og produktkompetanse innen:

 • Alt av varmepumper og klimakjøling, både med syntetiske og naturlige kuldemedier. Boliger, næringsbygg og industri. 

 • Varmefordeling som gulvvarme, radiatorer, konvektorer, fancoils, aerotempere, luftporter, varme-kjøletak og snøsmelt.

 • Tekniske skap til varmefordeling, boligsentraler og fjernvarme

 • Befuktningssystemer, adiabatiske kjøling, avfuktning

 • It- og prosess-kjøleanlegg

 • Vannbehandling, vannkjemi og frostvæsker 

 • Kollektorer med tilbehør for varmeopptak fra berg, sjø, jord eller luft. Brønnparker, pumpebrønner, miljøbrønner, rør og fordelingskummer

 • DTH borstål for etablering av brønner eller fundamenter 

Vår bistand har som målsetning at sluttproduktet ute hos bruker innehar ypperste kvalitet innenfor prosjektets rammebetingelser.

En av landets største

ABK-Qviller har siden firmaet ble etablert i 1991 bidratt med prosjektbistand til kjøle- og varmepumpesystemer i alle størrelser, som en del av kjernevirksomheten. Vi har også tilknytning til kompetansepartnere med forskjellige bakgrunner, for å imøtekomme behovet for veiledning og bistand i prosjekteringen.

Lang og bred erfaring

Over mange år har vi bygget opp bred erfaring innenfor behovsberegning for våre kunder, og kan tilby de mest effektive og energibesparende løsningene. Det benyttes meget nøyaktige prosjekterings- og tegneprogrammer for å gjøre jobben for våre partnere enklest mulig.