Personvernerklæring for kunder og brukere av nettsiden abkqviller.no

Behandling av personopplysninger i ABK-Qviller AS

Når du bruker nettsiden vår, bestiller en vare, eller er i kontakt med oss på andre måter, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er ABK-Qviller AS. Kontaktinformasjonen til ABK-Qviller er:

Adresse: Brobekkveien 80 A, 0582 OSLO
E-post: post@abkqviller.no
Telefon: 23 17 05 20
Organisasjonsnr.: 959 651 094

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss ved å sende en forespørsel via hr@abkqviller.no.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Gjennomføre kjøp av varer eller tjenester: Personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining.

  • Opprette og administrere brukerprofil(er) på «Min Side»: Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining.

  • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Personopplysninger som behandles er navn og e-postadresse. Vi har en berettiget interesse i å markedsføre relevante produkter og tjenester til våre kunder. For deg som ikke er kunde, skjer behandlingen på grunnlag av ditt samtykke.

  • Besvare generelle henvendelser som kommer inn til oss: Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. 

  • Rekruttering til nye stillinger hos oss: Personopplysninger i søknad, CV, attester og referanser. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke og en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å kunne gjennomføre rekrutteringsprosessen og vurdere søkers kvalifikasjoner.

  • Cookies: For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Du kan lese mer om hvilke informasjonskapsler vi benytter.

  • Besvare henvendelser om ditt personvern: Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss ved å sende en forespørsel via hr@abkqviller.no.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

ABK-Qviller bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Avtalene sørger for at dataene er trygge og ikke brukes til andre formål enn de vi beskriver her.

ABK-Qviller kjøper IT-tjenester av leverandører som benytter servere plassert i USA. Disse leverandørene følger reglene som er beskrevet i EU-U.S. Privacy Shield. Dette sikrer at personopplysninger som overføres til USA behandles med samme grad av sikkerhet som personopplysninger lagret på servere fysisk plassert i land som er medlem av EU og EØS.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, eller så lenge som det foreskrives i loven.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dersom du sender oss en henvendelse knyttet til ditt personvern, vil innsendte personopplysninger i den forbindelse bli slettet automatisk når saken er avsluttet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i, retting av eller sletting av de personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss ved å sende en forespørsel via hr@abkqviller.no.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på deres nettsider.

Endringer

Hvis vi endrer våre tjenester eller hvis regelverket om behandling av personopplysninger blir endret, kan denne personvernerklæringen bli endret. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Du vil alltid finne oppdatert personvernerklæring lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist oppdatert: 2. november 2018.

Loading image...
Loading image...