Demontering av borutstyr med knekkemaskin

Å demontere, eller "knekke", borhammere og tilhørende utstyr kan by på betydelige utfordringer. Når man skal knekke hammere med størrelse på 8'' og oppover, stiger kravet til knekkeutstyret radikalt.

scorpion-under-knekking-av-8-borhammer.jpg

For å tilby trygg knekking av hammere bruker vi knekkemaskin fra den amerikanske produsenten Scorpion Oil Tools. Maskinen knekker borhammere fra 4'' til 12''. 

Med det ønsker vi å hjelpe våre kunder raskt og effektivt i våre egne lokaler.