Kostnadseffektiv dataromskjøling

Takhengte kjølere fra Toshiba gir driftssikker og kostnadseffektiv dataromskjøling, ifølge Per Morten Omholt, senior rådgiver datarom i Atea.

dataromskjøling-hos-atea.jpg

Toshibas Digital Inverter-maskiner kan ofte være en god løsning for datarom, så lenge behovet ikke tilsier isvannsmaskiner.

– Vi har lykkes bra med Toshiba sine løsninger. De er driftssikre og gir lave service-kostnader, sier Omholt. Atea har vunnet en rekke offentlige anbud med Toshiba-løsningene.

Sparer gulvplass

Et alternativ er å kjøle med luft opp gjennom datagulv. Et rack med bladservere trenger alene 24 kW kjøleeffekt, og da må rack-et tilføres ca. 1200 liter per sekund. I praksis kan det bli veldig krevende å få nok luft opp gjennom gulvet.

– Takkjølere slipper ut kald luft som synker, og slik får du lettere fordelt kald luft gjennom rackene, forklarer Omholt. Toshiba-maskinene kan også leveres som DX-løsning mellom rackene (inrow), men Omholt foretrekker å bruke dem som takkjølere.

– Da tar de ikke noe gulvareal, og dette er ofte en smart måte å løse behovet på, sier han.

– Forbilledlig fra ABK-Qviller

Omholt mener denne typen dataromskjøling kan egne seg fra mindre datarom med ett til to rack, til større datasentre med opptil 10 rack. Han anslår at Atea har levert rundt 30 systemer med takkjølere fra Toshiba, både til kommuner, fylkeskommuner og private aktører.

– ABK-Qviller har veldig dyktige montører som gjør veldig bra arbeid. De få sakene vi har hatt hvor det har vært ting å rydde opp i, har de håndtert det på en forbilledlig måte, understreker Omholt.

Dataromskjøling i Oslo Havn

Oslo Havn er et av flere prosjekter hvor Atea har valgt å basere kjøleløsningen på Toshiba luft-luft-maskiner fra ABK-Qviller. Datarommet ved Oslo havn har hele tre kjølemaskiner, og ser for seg å etter hvert kunne leie ut plass til kunder som trenger en oppgradering.

Les mer om dataromskjøling for Oslo Havn i våre referanser.