Endringer i Enova-støtten for boligeiere

Enova-støtten gir støtte til gode energi- og klimatiltak. Nå kommer de med nye endringer i støtteordningen som et resultat av strømkrisen.

Enova utsetter endringer i støttesatsene til boligeiere.jpg

Enova-støtten går til energieffektivisering

Regjeringen skal styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det skal gjøres gjennom å styrke Husbanken, en ny, men midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter, tilgjengeliggjøre informasjon om energisparing og Enovas støtteordninger rettet mot husholdninger.

Enova, som de siste årene har hatt i sitt mandat å redusere klimagassutslipp og bidra til utvikling av ny klimateknologi, får nå også oppgaven om å bidra til bedret forsyningssikkerhet gjennom flere tiltak for energieffektivisering.

Med økt bevilgning fra statsbudsjettet på en halv milliard får Enova både et nytt mandat og mer penger til å støtte enklere tiltak enn tidligere.

Frist for gjennomføring

Enova har ikke satt noen frist for gjennomføring på de nye tiltakene. Når alle kostnader er betalt registrerer kunden kostnadene hos Enova. De må legge ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Følgende støttesatser er gjeldene: