Endringer i Enovastøtten for boligeiere

Enova gjør endringer i støttetilbudet til boligeiere. Støtten til enkelte varmepumper avvikles, og støttesatsene til balansert ventilasjon, solceller og solfangere er redusert fra 1. juli 2021.

Enova utsetter endringer i støttesatsene til boligeiere.jpg

Endringene i Enovatilskuddet skulle opprinnelig tre i kraft allerede fra 1.april i 2021, men har blitt utsatt to ganger. Enova har tidligere varslet endringer av tilskuddet og fra 1.juli har det kommet nye, reduserte støttesatser.

Forlenget frist for gjennomføring

Enova utvider også fristen for gjennomføring av tiltak. All fakturadokumentasjon må være datert i løpet av de siste 20 månedene før søknadsdato. Det vil si at tiltaket må være må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at man skal ha krav på støtte. Les mer her!

Følgende støttesatser er gjeldene:

💡 Tips! Økt Enovastøtte foreslås som et tiltak for å redde arbeidsplasser samtidig som vi fortsetter den grønne omstillingen.