NIBE Micro Booster varmtvannsvarmepumpe

NIBE Micro Booster varmtvannsvarmepumpe

NIBE Micro Booster er en ny varmtvannsvarmepumpe som kan gi varmtvannstemperatur på opptil 65 °C med meget høy effektfaktor.

NIBE Micro Booster er ment for tilkobling til vanneller væskebårne varmesystemer, og har en innebygd rustfri varmtvannstank på 190 liter og i tillegg el.kolbe på 1,5 kW.

NIBE Micro Booster benytter byggets vannbårne romoppvarmingssystem som varmekilde med temperatur mellom 5-55 °C. Varmtvannsvarmepumpen kan tilpasses mange ulike systemløsninger og finnes i flere versjoner – uten eller med forvarmingsspiral som vil øke effektiviteten ytterligere.

I stedet for den tradisjonelle løsningen med sentralt varmtvannssystem med sirkulasjonsledning og stort varmetap, kan man velge effektive NIBE Micro Booster varmtvannsvarmepumper plassert lokalt.

Egenskaper:

  • Varmtvannsvarmepumpe for vann- eller væskebårne energikilder
  • Finnes i tre versjoner: Med pumpe, uten spiral / med spiral / med ventil, uten spiral
  • Fjerner problematikken med legionella i varmtvannsdistribusjonen
  • Fjerner varmetap fra varmtvannssirkulasjon
  • Reduserer effektbehovet
  • Desentralisert varmtvann for individuelle behov
  • 190 l rustfri bereder
  • 270 l tappevannsvolum med 40 °C
  • Energiklasse tappevann: A+

Kontakt oss for mer informasjon

Christian O. Arnesen
Salgssjef Ventilasjon og avtrekksvarmepumper