Besøk oss på Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg er en viktig møteplass for byggenæringen. Bygg Reis Deg er messen hvor både nye og prøvde løsninger innen bygg, bolig og anlegg presenteres.

bygg-reis-deg-abk-qviller.jpg

ABK-Qviller stiller på Bygg Reis Deg. Det er en møteplass hvor vi får muligheten til å ta pulsen på markedet, bli inspirert og slå av prat med nye så vel som eksisterende samarbeidspartnere. 

2019 – året med ny og helt unik stand 

I fjor stilte vi med varmepumper fra både Toshiba, NIBE og Samsung, som for første gang presentertes sammen på en og samme stand. Dette som følge av fusjoneringen som skjedde tidligere i år.

I tillegg viste vi fram blant annet fram vannbårne varmedistribusjonsløsninger fra Kermi.

Derfor gikk vi også ekstra stort ut med hele 112 m2 stand. Les mer på Bygg Reis deg.