Loading image...

Ny veileder for vannbehandling i lukkede energianlegg

En ny veileder for vannbehandling i lukkede energianlegg har nylig blitt lansert, med mål om å minimere korrosjonsrisiko og sikre kostnadseffektiv drift. ABK-Qviller er stolte av vår kollega Jan Raanes og hans bidrag til prosjektet.

Veilederen gir klare anbefalinger for å oppnå optimal drift og redusere sløsing av energi gjennom komplett vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg. Dette kommer i forkant av den nye standarden som skal gjelde i hele Europa.

Se veilederen her!

Ledet av norsk ekspertise

Utviklingen av den nye europeiske standarden ble ledet av norsk ekspertise og har fått bred støtte fra den norske bransjen. Når de kommende EU-kravene blir ferdigstilt, vil det bli enda mer avgjørende å ha dokumentasjon som viser at anlegget er både økonomisk og bærekraftig.

Den norske veilederen er utarbeidet av Maria Råken (Kompa), Van Ha Doan (Kompa) og Torstein Hovind Solhaug (Zijdemans Consult, tidligere Armaturjonsson).

De har fått innspill fra Rune Nordstrøm (IMI Hydronic Engineering), Ulf Larsen (Eptec), Henrik Rosenquist (Enwa), Jan Raanes (ABK-Qviller), Ove Gudding (Canes), Trond-Atle Asphjell (Niprox) og Robert Hagen (Lime Vannteknologi).

Høyere strømpriser driver behovet for riktig vannbehandling

Et økende fokus på vannbehandling kommer som et resultat av høyere strømpriser. Drift av varme- og kjøleanlegg har blitt dyrere, og derfor vil den nye veilederen spille en vesentlig rolle for bransjen. Det har blitt tydeligere for anleggseiere hvor viktig riktig vannbehandling er for å redusere kostnader.

Veilederen gir konkrete anbefalinger og retningslinjer for vannbehandling i lukkede anlegg. Den omfatter valg av vannbehandlingsprogram og overvåkning av vannkvaliteten. Ved å følge disse retningslinjene kan anleggene oppnå gunstigere drift, noe som vil resultere i lavere kostnader og bedre effektivitet.

Individuell tilpasning og miljøfordeler

Det er viktig å merke seg at den nye standarden ikke bare gagner anleggene selv, men også miljøet.
Som et resultat av Paris-avtalen fra 2015, introduserte EU «The European Green Deal» i 2019. Denne avtalen er en strategi for miljøvennlig vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Ambisjonen er et klimanøytralt EU innen 2050 som i tillegg til bærekraftmålene, omfatter forsyningssikkerhet for energi.

Med den påfølgende EU-standarden, som nå kalles EU-taksonomien, må man dokumentere at anlegget er bærekraftig. Selv om denne nye taksonomien ikke er innført enda vil veiledningen være bidragsyter til å være i forkant av endringene. Ved å dokumentere energibesparelse gjennom vannbehandling hjelper man anleggseier med å oppfylle kravene til taksonomien. Dette kan gi de økt kapital og tillit fra investorer og kunder.

I fremtiden kan vi forvente at den nye standarden og veilederen vil spille en viktig rolle, da fokuset på energieffektivitet og bærekraft stadig øker. Flere og flere aktører vil innse betydningen av riktig vannbehandling i sine anlegg og iverksette nødvendige tiltak for å oppnå kravene til ny standard.

Les hele veilederen her!