Drill Thru til forankringsboring for Bøkeskogen miljøtunnel

Entreprenørservice AS valgte Symmetrix Drill Thru til forankringsboring for Bøkeskogen miljøtunnel på E18. Det sparte de mye tid på.

Bøkeskogen-miljøtunnet-fundamentering.jpg

Foto: Knut Vedeld Hovde.

Den nye Larvikstunnelen fra Haga til Farriskilen er 2,8 km lang, og de siste 300 m er Bøkeskogen miljøtunnel. Dette er en betongstøpt tunnel overfylt med masser og beplantet med bøketrær.

Miljøtunnelen krevde omfattende klargjøring i forkant, ikke minst fordi det var mye svært fuktig leire i grunnen. Før graving ble hele området massestabilisert, og byggegropa ble grundig sikret med forankringsstag før tunnelene ble støpt.

– Sparte fryktelig mye tid

Standard fremgangsmåte for forankringsstag er å bore med fôringsrør gjennom løsmasser ned til fjellet. Når fôringsrøret er på plass, må hele borestrengen trekkes opp. Så setter man på fjellkrone før boringen fortsetter til ønsket dybde i fjellet.

Symmetrix Drill Thru løser denne jobben uten å bytte borkrone: Når fôringsrøret har nådd ned til fjell, løsnes piloten fra ringkrona og kan fortsette videre nedover i fjellet. 

– Her var det veldig mange hull å bore, så vi valgte Drill Thru for å spare tid. Vi er veldig fornøyde; det sparte oss for fryktelig mye tid, fastslår anleggsleder Runar Hanes i Entreprenørservice.

Peler-for-miljøtunnel.jpg

Foto: Knut Vedeld Hovde.

Åpnet foran skjema

Totalt boret Entreprenørservice as om lag 650 punkter for forankringsstag. Disse stagene skal ta hele lasten slik at åsen over miljøtunnelen ikke raser ut. 

– På det lengste var det nesten 70 meter ned til fjell. Så det gjorde veldig mye for vår del å bore helt ned i stedet for å trekke opp og sette på fjellkroner, understreker Hanes.

Han anslår at Drill Thru sparte selskapet for om lag et kvarter per borehull. Det vil si drøyt 162 timer, eller målt i arbeidstid en måned. Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Farriseidet ble åpnet flere måneder før planen.

ABK-Qviller AS leverer Symmetrix Drill Thru med gjennomgående pilot.