Varmepumpeforsikring

Alle autoriserte forhandlere av ABK-Qviller kan nå tilby forbruker og næringskunder forsikring på varmepumpe i opptil 18 år!

varmepumpeforsikring.jpgBekymringsfri drift i opptil 18 år

Varmepumpeforsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til 5-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Det gir bekymringsfri drift i opptil 18 år.

Gjennom Arctic forsikring kan man som autorisert forhandler tilby beskyttelse mot eventuelle maskinfeil og uforutsette skader som for eksempel kan skyldes av snøras, lynnedslag og storm på varmepumpen man installerer. 

Forsikringen kompletterer dermed reklamasjonsretten som alltid gjelder ved kjøp av varmepumpe, samt eiendomsforsikring.

Fordeler for både forhandler og forbruker

  • Kunden slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får kunden en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele dens levetid.
  • For skader som ikke dekke av egen eiendomsforiskring trenger kunden bare å betale en egenandel på 1000 kr. Ingen fradrag for alder.
  • Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir kunden økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering.
  • Spørsmål om ansvar blir enklere: Uforutsette skader og maskinfeil dekkes av forsikringen opptil 16/18 år.
  • Ved skade er det faghandleren som utfører reparasjon eller gir avslag på ny varmepumpe fra NIBE, Toshiba eller Samsung.
  • Det er forsikringsselskapet faktureres direkte, derav er det ingen kredittrisiko for faghandler.

Mulighet til å forsikre hele varmeanlegget!

Med varmepumpeforsikringen kan du også forsikre hele varmeanlegget. Det vil si ved installasjon av et NIBE, Toshiba eller Samsung varmepumpesystem, inklusive originaltilbehør, varmtvannsbereder, energibrønn og kollektorsystem i mark, sjø eller brønn.

Når det kjøpes samtidig med varmepumpen fra ABK-Qviller AS, omfatter forsikringen også sirkulasjonspumpe, el-kassett, gulvvarme, radiator/viftekonvektor eller gulvkonvektorer/sirkulasjonspumper.

Merk at forsikringen kun omfatter de delene av anlegget som ble installert i forbindelse med innkjøpet av varmepumpen.

Priser på varmepumpeforsikring

Forsikringen er kostnadsfri innenfor reklamasjonstiden. Deretter forlenges den fra år 6. Det er valgfritt for kunde å forlenge etter reklamasjonstiden. Det skilles ikke mellom næringskjøp og forbrukerkjøp.

Luft-luft-
varmepumpe
Luft-vann-varmepumpe Væske-vann-varmepumpe Avtrekksvarme-pumpe
kr 395,- kr 995,-  kr 650,- kr 695,-
Engangskostnad for de første seks årene* Engangskostnad for de første seks årene* Engangskostnad for de første seks årene* Engangskostnad for de første seks årene*
Kan fornyes til og med år 16 Kan fornyes til og med år 16 Kan fornyes til og med år 18 Kan fornyes til og med år 18

 *Fra installasjonsdato. Forsikringen forlenges årlig etter år 6.

Hvordan tegne forsikring?

Forsikringen kan tegnes i forbindelse med kjøpet av varmepumpen ved at forsikringstager eller forhandler registrerer produktet på forsikringsselskapets nettside. Forsikringen må registreres så snart varmepumpen er installert. Forsikringstager mottar da et forsikringsbevis som komplementerer den femårige reklmasjonsretten, og et tilbud om varmepumpeforsikring for år 6. 

Fullstendige vilkår og registrering på Arctic sine nettsider.