Vi samarbeider med Ringer i vannet

Vi gratulerer Tom Lundquist, ABK-Qvillers egen logistikksjef, som har mottatt en utmerkelse for godt samarbeide med vilje til inkluderende tenkning og samfunnsbevisst rekruttering.

Ringer-i-vannet-ABK-Qviller.jpg

Med blomster og diplom fikk ABK-Qvillerbesøk av Ringer i Vannet, representert ved Lene Asmyhr fra Sens og regionsansvarlig Ingeborg Malterud fra NHO.

– ABK-Qviller er en av bedriftene Sens har tegnet Ringer i Vannet-avtale med. Hos ABK-Qviller er det stor takhøyde, de er profesjonelle og rekrutteringsprosessene er ryddige. Tom Lundquist og ABK-Qviller har virkelig tatt eierskap i prosjektet. Det er alltid hyggelig å komme innom og veldig motiverende å samarbeide med bedriften, sier Asmyhr.

Prosjektets metodikk

Ringer i Vannet (RIV) er en rekrutteringsstrategi som bygger bro mellom bedrifter og personer som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Hensikten med RIV-prosjektet har vært å få flere personer, med redusert arbeidsevne, ansatt hos medlemsbedriftene til NHO. Dette blant annet for å følge opp avtalen om et inkluderende arbeidsliv som ble inngått som et samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

– ABK-Qviller har de siste 10 årene vist samfunnsansvar både gjennom lærlingordningen, og ved å tilby praksisplasser og arbeidstrening. De siste årene er dette formalisert i en avtale med Ringer i Vannet-prosjektet, forteller Lundquist.

Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for nødvendig arbeidskraft. Det er blitt utviklet en systematisk metodikk basert på hva som er viktig for arbeidsgivere når de ansetter en person som kanskje har flere hull i CV-en. Dette gjør at søknadsprosessen konsentrerer seg om å finne rette personer som passer til jobben.

– ABK-Qviller tilbyr arbeidstrening i logistikkfaget. Dette hjelper kandidater i å bli bedre kvalifisert for jobbmarkedet. Samtidig er det et behov hos oss. Mer enn 10 personer har blitt fast ansatt i ABK-Qviller, alle med en bakgrunn som i utgangspunktet ville holdt dem utenfor en søknadsprosess. De har fått sjansen fordi de fikk vist i praksis at de behersket jobben på en god måte. Dessuten har enda flere fått ansettelse i andre bedrifter etter endte prøveperiode, opplyser Lundquist.

Arbeidsinkludering

Sens har de siste 5 årene vært en del av RIV-prosjektet, men har i over 50 år gitt tilbud om arbeidsrettet oppfølging til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Sammen med ABK-Qviller skaper prosjektet en rekke positive ringvirkninger for et mer inkluderende arbeidsliv.

Les mer om Ringer i Vannet.