Varmepumper viktigst for effektiv oppvarming

I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED).

bymiljø.jpg

EU-direktivet har som mål å effektivisere energibruken med over 30 % innen 2030.

Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

Det er allerede installert mange varmepumper i Norge. Årlig leverer disse store effektiviseringsgevinster på varmeområdet. NVE har beregnet at varmepumper bidro med nærmere 10 TWh energieffektivisering i varmeproduksjon i 2018 alene.

Samtidig gjenstår det et stort økonomisk potensial for effektivisering gjennom bruk av varmepumper. NVE skriver:

"Det teknisk-økonomiske potensialet knyttet til økt bruk av varmepumper er blitt estimert til rundt 8 TWh varmeproduksjon per år (ca. 5 TWh reduksjon i bruk av primærenergi per år). Vår analyse viser at bruk av varmepumper forventes å være svært lønnsomt. Varmepumper fremstår som den potensielt viktigste løsningen vi har vurdert for effektivisering av oppvarming og kjøling."

Varmepumper kan spare 30 milliarder

Rapporten viser at varmepumper fremstår som den potensielt viktigste løsningen vurdert for effektivisering av oppvarming og kjøling. En kost-nytteanalyse av varmepumper har kommet frem til at vi kan regne med sparte kraftkostnader fra 15 til 30 milliarder kroner. Samtidig reduserer varmepumpebyggingen i gjennomsnitt 52 tonn CO₂ i året og bidrar til høyere andel fornybar energi. Varmepumpene kan også bidra til å redusere utbygging av kraftnettet.

Du kan lese hele rapporten her