Driftssikre og effektive 3-rørsskap

Egenutviklede fjernvarmeskap med romvarme som energibærer. – Vi har bare tatt med de beste funksjonene, forteller fagsjef Jan Raanes.

Ivar-fjernvarmeskap-nærbilde.jpg

3-rørsløsninger basert på varmtvannssirkulasjon (VVC) har blitt populære de siste årene. Flere fjernvarmeselskap har etterspurt løsninger basert på romvarme i stedet, og Statkraft Varme har laget en egen veileder som beskriver slike løsninger.

– Den var utgangspunktet for skapene vi har utviklet. Romvarme gir lavere retur og mindre varmetap, poengterer Jan Raanes, fagsjef vannbårne systemer i ABK-Qviller avdeling Tønsberg. Det gir også enklere vannbehandling enn VVC-løsninger.

Har lært av problemanlegg

Han har designet de nye tekniske skapene, og utgangspunktet var at de skal:

  • Gi lav returtemperatur
  • Ha stabil drift uavhengig av andre leiligheter
  • Gi minimal støy
  • Ha kortest mulig føringsvei på varme rør, og best mulig isolasjon
  • Ha mulighet for å unngå varmesmitte
  • Gjøre det mulig å fylle og innregulere leilighetenes varmekrets før primærnettet tilkobles
  • Oppfylle regelverk og ikke bryte med anvisninger fra komponentleverandører

– Jeg har vært borti mange problemanlegg opp gjennom årene, og har bare tatt med de beste funksjonene i disse skapene, forteller Raanes.

Ivar fjernvarmeskap radiator og gulvvarme.jpg

Tre kombinasjoner

Skapene finnes i flere varianter alt etter leilighetenes behov for romvarme. Enten som ren gulvvarmefordeler, eller som kombinasjoner av radiatorer og gulvvarme på bad.

– Og med momentanveksler for varmt forbruksvann. Den kjøper vi ferdig fra en dansk produsent, forteller Raanes.

– De selger tusenvis av den i Danmark hvert år, så vi vet at den er driftssikker som tusan, poengterer salgsansvarlig Petter Hagen, som har bidratt i produktutviklingen.

Andre komponenter holder også høy kvalitet. Skapene baserer seg på 70 °C turtemperatur, og kan levere varme mellom 20 og 60 °C. Rør med høy temperatur er veldig godt isolert fra fabrikk. Det er mulig å sette inn en isolerende plate for å hindre varmesmitte inne i skapet.

Testet på labben

En intern sirkulasjonspumpe for varmeanlegget sørger for stabil drift enten varmen går til gulvvarme eller radiatorer.

– Uten pumpen ville det blitt ustabilt – det ser jeg på lab-tester, forteller Raanes. Etter å ha laget en prototype har han nemlig testet den grundig ved ulike trykk og temperaturer i ABK-Qviller-avdelingens eget laboratorium.

– Det er kjempeviktig! Vi har ikke muligheten til å simulere en faktisk installasjon, men vi kan avdekke forhold som kan lede til kjente problemer. Her er det ganske mye som er gjennomtenkt, fastslår han.

Se våre tekniske sentraler og fjernvarmeskap

Kontakt oss for mer informasjon