fjernvarmeskap med romvarme som energibærer

Driftssikre og effektive trerørsskap

Egenutviklede fjernvarmeskap med romvarme som energibærer. – Vi har bare tatt med de beste funksjonene, forteller fagsjef Jan Raanes.

Trerørs-løsninger basert på varmtvannssirkulasjon (VVC) har blitt populære de siste årene. Flere fjernvarmeselskap har etterspurt løsninger basert på romvarme i stedet, og Statkraft Varme har laget en egen veileder som beskriver slike løsninger.

– Den var utgangspunktet for skapene vi har utviklet. Romvarme gir lavere retur og mindre varmetap, poengterer Jan Raanes, fagsjef vannbårne systemer i ABK-Qviller avdeling Tønsberg. Det gir også enklere vannbehandling enn VVC-løsninger.

Har lært av problemanlegg

Han har designet de nye tekniske skapene, og utgangspunktet var at de skal:

  • Gi lav returtemperatur
  • Ha stabil drift uavhengig av andre leiligheter
  • Gi minimal støy
  • Ha kortest mulig føringsvei på varme rør, og best mulig isolasjon
  • Ha mulighet for å unngå varmesmitte
  • Gjøre det mulig å fylle og innregulere leilighetenes varmekrets før primærnettet tilkobles
  • Oppfylle regelverk og ikke bryte med anvisninger fra komponentleverandører

– Jeg har vært borti mange problemanlegg opp gjennom årene, og har bare tatt med de beste funksjonene i disse skapene, forteller Raanes.

Ivar-fjernvarmeskap-radiator-og-gulvvarme.jpg

Tre kombinasjoner

Skapene finnes i flere varianter alt etter leilighetenes behov for romvarme. Enten som ren gulvvarmefordeler, eller som kombinasjoner av radiatorer og gulvvarme på bad.

– Og med momentanveksler for varmt forbruksvann. Den kjøper vi ferdig fra en dansk produsent, forteller Raanes.

– De selger tusenvis av den i Danmark hvert år, så vi vet at den er driftssikker som tusan, poengterer salgsansvarlig Petter Hagen, som har bidratt i produktutviklingen.

Andre komponenter holder også høy kvalitet. Skapene baserer seg på 70 °C turtemperatur, og kan levere varme mellom 20 og 60 °C. Rør med høy temperatur er veldig godt isolert fra fabrikk. Det er mulig å sette inn en isolerende plate for å hindre varmesmitte inne i skapet.

Testet på labben

En intern sirkulasjonspumpe for varmeanlegget sørger for stabil drift enten varmen går til gulvvarme eller radiatorer.

– Uten pumpen ville det blitt ustabilt – det ser jeg på lab-tester, forteller Raanes. Etter å ha laget en prototype har han nemlig testet den grundig ved ulike trykk og temperaturer i ABK-Qviller-avdelingens eget laboratorium.

– Det er kjempeviktig! Vi har ikke muligheten til å simulere en faktisk installasjon, men vi kan avdekke forhold som kan lede til kjente problemer. Her er det ganske mye som er gjennomtenkt, fastslår han.

Petter Hagen
Salgsansvarlig vannbåren varmedistribusjon