Tekniske skap for leiligheter og flerboligbygg

Komplette, prefabrikkerte tekniske skap for leiligheter og boliger: Vi tilbyr skreddersøm av skap som passer ditt prosjekt.

Ivar-fjernvarmeskap-nærbilde.jpg

Våre prefabrikkerte fordelerskap lages ut fra dine spesifiksjoner og behov. Vi har solid erfaring med tekniske skap for eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg og næringsbygg. 

Hos oss får du alle typer rørskap, som for eksempel varmeskap med gulvvarme eller radiatorer, i kombinasjon med varmepumpe og mer. Vi har også egenutviklede 3-rørs fjernvarmeskap med romvarme som energibærer.

Prosjekttilpassede løsninger for vennlig installlasjon

Våre tekniske skap er prefabrikkerte for en vennlig installasjon, og leveres i flere fleksible varianter for å dekke ulike behov. De monteringsklare skapene er kompakte, minimerer installasjonstiden, og skaper rom for nøye planlegging.

Vi tilpasser stadig vårt sortiment med tekniske sentraler, slik at det skal kunne dekke de fleste behov. Enkelte prosjekter krever likevel egne løsninger. Det kan være alt fra enklere løsninger for mindre skap til mer sammensatte løsninger som skal tilfredstille en kravspesifikasjon fra utbygger. Mulighetsrommet er stort, men som din energismarte partner kan vi bistå deg i alt fra innsalg, systemutvelgelse, prosjektering og tilbud.

Tilpasning av teknisk skap

Våre tekniske skap er svært fleksible med rekkevis av tilpasningsmuligheter.

  • Høytemp. radiatorfordeler og/eller lavtemp. gulvvarmefordeler
  • Integrert regulering (WLM3) på brakett
  • Energimåling og vannmengdemålere
  • Equidynamic, Equistatic, Equicompact (måling/innreguleringsenheter)
  • Fordelere for tappevann med ønsket antall kurser
  • Magnetventiler med lekkasjestopp til forbruksvann
  • Integrerte stigere med isolasjon