Tekniske sentraler for oppvarming og sirkulasjon av varmtvann

For sirkulasjon av varmt tappevann er denne 3-rørs VVC-løsningen utviklet for installasjon i et 3-rørs VVC-system, og ikke i et tradisjonelt 5-rørs separert system med varme og tappevann.

Tekniske-skap-for-sirkulasjon-av-varmtvann.jpg

Distribusjonsnettet i 3-rørs VVC-systemet bygges med rørføringer for kaldt forbruksvann, varmt forbruksvann og varmtvannssirkulasjon. Varme til hver leilighet tas ut over en lokal varmeveksler i denne KSA99-modulen. Varmesystemet i hver enkelt leilighet vil da fungere uavhengige av hverandre. KSA99 egner seg for leilighetsbygg eller boligbygg der det er flere boenheter.

Modellene er utstyrt med rørfordelere for gulvvarme, og rørfordelere for varmt og kaldt forbruksvann. Det er montert termostatisk blandeventil på varmt forbruksvann. Det leveres passtykker for montering av energimåler, samt for varmt og kaldt forbruksvann.

Kontakt oss for mer informasjon