Tekniske sentraler for distribusjon av oppvarming og tappevann

Equi-serien leveres med basemodulene Equidynamic og Equistatic og benyttes i flerboligbygg og leiligheter med sentral oppvarming.

Tekniske skap med Equimoduler.png

Equi tekniske sentraler benyttes vanligvis som lokal sentral i leiligheter der varme og varmt forbruksvann produseres sentralt i byggets varmesentral. Fra denne distribueres tur og retur varme, varmt og kaldt forbruksvann samt varmtvann og eventuelt varmtvannssirkulasjon fram til hver leilighet.

Godt utrustede basismoduler

Basisenhetene er utrustet med ventiler for innregulering, kuleventiler for avstenging, passtykker for energimåler, passtykker mengdemålere for varmt og kaldt forbruksvann. Basisenhetene kan leveres i ferdige enheter med fordelere for varmt og kaldt forbruksvann, gulvvarme og radiatorer eller andre aktuelle varmegivere. I tillegg leveres basisenhetene med filter for å beskytte energimåler, innreguleringsventil og andre nødvendige komponenter i anlegget.

Equidynamic

Equidynamic-modulen er utstyrt med dynamisk reguleringsventil, filter, tilkobling for energimåler, og kuleventiler for å stenge ut enheten. Den dynamiske ventilen har målenipler slik at differansetrykkmålinger utføres effektivt.

Equistatic

Equistatic-modulen har integrert selvregulerende innreguleringsventil, det vil si en dynamisk ventil som varierer i takt med endringer av trykket foran ventilen. Dette skjer når varmepådrag endres, eller når ventiler åpner og stenger. Dynamiske innreguleringsventiler egner seg godt ved mengderegulerte anlegg der variasjoner i trykk er vanlig