Tekniske sentraler for oppvarming og produksjon av tappevann

For produksjon av varmtvann. 3-rørsløsning for varme og varmtvann leveres i tre forskjellige versjoner: En for gulvvarme, en for radiator, og en versjon for radiator pluss gulvvarme der gulvvarmen temperaturreguleres over en returløpstermostat.

Ferdigrigget prefabrikerte tekniske sentraler.jpg

Modellene er utviklet for installasjon i leilighetsbygg, og er en fremtidsrettet energiøkonomisk kombinert løsning for varme og varmtvann. Det er montert desentralisert tappevannsveksler i hvert skap, og energibæreren er oppvarmingsvannet. Ved fjernvarmeleveranse kreves det kun en stykk varmeveksler mellom fjernvarmens primærside og byggets varmeanlegg. 3-rørsløsningen vil gi redusert returtemperatur tilbake til fjernvarmeveksler, og den vil gi redusert risiko for utvikling av legionella.

Modellene tilkobles tur og retur varme, samt kaldt forbruksvann. De leveres med filter på innløp både varme og kaldtvann. Det leveres passtykker for montering av energimåler, varmt og kaldt forbruksvann om ønskelig, og for vannstoppeventil på kaldtvannsinntaket.

Les mer om våre fjernvarmeskap her.

Kontakt oss for mer informasjon