På Munch-museet går kunsten foran alt

Kravene til luftfuktighet og regulering av den er svært strenge ved det nye Munch-museet i Bjørvika. Det løser GK Inneklima med elementbefuktere fra Condair.

1646 Knut Erik Ystmark ved Condairrekke i teknisk rom.jpg

– Her går kunsten foran alt, fastslår prosjektleder Knut Erik Ystmark i GK Inneklima om det nye Munch-museet.

Kunsten i verdensklasse trenger mest mulig perfekt inneklima med riktig luftfuktighet og temperatur for ikke å tørke ut, sprekke opp eller utvide seg. Nøyaktig hvilke krav som stilles til det nye Munch-museet er underlagt et visst hemmelighold. 

– De tøffeste kravene vi må oppfylle, er for salene hvor kunst som lånes fra andre museer og samlere skal vises, opplyser prosjektleder Knut Erik Ystmark i GK Inneklima.

Ville ikke ta noen sjanser

Luftfuktigheten må både holde riktig nivå og være stabil nok. Internasjonalt er det vanlig med krav om relativ luftfuktighet mellom 50 og 55 %, og 5 % variasjon.

GK Inneklima har installert 36 dampbefuktere av typen Condair RS Prosess fra ABK-Qviller, i ventilasjonsanlegg omkring i bygget. 

– Vi kunne nok valgt en billigere løsning, men vi ville ikke ta noen sjanser. Vi ville ha det beste, rett og slett, sier Knut Olav Kjærvik, også prosjektleder for GK Inneklima. Befukterne forsynes med vann fra byggets RO-anlegg, og det gir god driftssikkerhet og mindre vedlikehold. 

Kunsten går foran alt!

Denne typen befuktere kalles også elementkokere, og kan reguleres med nøyaktighet ned mot +- 2 %.

– Det er ekstremt viktig å styre presist ut fra forholdene i utstillingslokalene, understreker rådgiver Kristian Heier i Erichsen & Horgen, som har prosjektert inneklimaløsningen for GK Inneklima og GK Rør. Hvis anleggene ikke klarer å opprettholde klimakravene for et rom eller et magasin, blir rommet tømt for folk, brannspjeld lukkes igjen, lys slås av og rommet lukkes hermetisk.

– Her går kunsten foran alt, understreker Ystmark. Det betyr også at ventilasjonsanleggene går på omluft hvis uteluften har ugunstig luftfuktighet. Alle anlegg som dekker utstillingsområder har dessuten mulighet for å avfukte lufta. De fleste gjør det med kjølebatteriene, mens fire anlegg har egne avfuktere.

Driftssikre valg

Riktig installasjon er en forutsetning for å ha kontroll på fuktighet i et anlegg med befuktere. 

– Du må være nøye med montasjen og sikre fall der det skal være fall, unngå innstramninger på slanger, sørge for at kondensvann får renne fritt ut og lignende, forklarer Ystmark. 

Regulering er også viktig for å unngå kondens i ventilasjonskanalene. 

– Anleggene duggpunktreguleres for å unngå vannutskillelse og kondens i kanaler, opplyser Ystmark. Reguleringen av anleggene står automasjonsentreprenør Siemens for.

1648-kikker-gjennom-inspeksjonsluke.jpg

Mange befukteranlegg har inspeksjonsluker slik at det er enkelt å sjekke status i ventilasjonskanalene. 

Kompakte dampfordelere

Anleggene i det nye Munch-museet har spesielle dampfordelere av typen Optisorp. 

– Det valgte vi av plasshensyn, forteller Kjærvik. Fordelerne er utformet som rutenett som gjør at dampen absorberes raskere. Dermed kan kanalnettet gjøres mer kompakt. Det har vært en fordel i et bygg hvor det har vært trangt om plassen for tekniske anlegg. De 36 Condair-befukterne har derfor blitt plassert både høyt og lavt i tekniske rom, og til og med ute i et arbeidsområde.

1629-condairrekke-høyt-på-veggen.jpg

Plassen i teknisk rom er godt utnyttet. 

Kompliserte løsninger

Det nye Munch-museet i Bjørvika skal etter planen åpnes våren 2021, og før den tid skal klimasystemene testes grundig innen kunsten flyttes til museet. Og det er ikke bare utstillingsområdene som skal oppfylle klimakrav – museet har også kjøkken, konsertsal, en liten kino, kontorer, områder for å konservere bilder, labskap og spesialavsug. 

– Her er det veldig mange ulike typer anlegg, fastslår Kjærvik.