Ut med oljefyr raskt og smertefritt

– Vi gikk for en løsning vi visste var ganske rask og smertefri, sier daglig leder Kim Breivik i Aanonsen Jernvare. Kraftige luft-til-luft-varmepumper erstattet oljefyr i tre lagerhaller.

Kraftige-luft-luft-varmepumper-i-lagerbygg.jpg

Lagerhall betyr som regel store arealer og dermed volum. Slik er det også hos Aanonsen Jernvare på Opakermoen i Nes kommune: Tre haller med 9 til 10 meters høyde fordelt på 3000 m2. I de to hallene der folk jobber, holdes temperaturen mellom 17 og 20 °C om vinteren. Den tredje brukes til å oppbevare og hente paller, og der er 15 °C tilstrekkelig. Til sammen krever det en god del energi.

– Vi brukte mellom 25 000 og 30 000 liter olje i året, forteller Breivik.

Rask løsning

Med forbudet mot fossil fyringsolje fra 2020 var grossistbedriften nødt til å gjøre noe med oljefyringsanlegget før eller senere.

– Det var også et økonomisk spørsmål; vi tenkte vi kanskje kunne spare noen penger, sier Breivik. Løsningen ble fire Toshiba Super Digital Inverter (tilknyttet Toshiba Digital Inverter) med til sammen 66 kW varmeeffekt.

– Disse luft-luft-varmepumpene var det kjappeste å komme i gang med, i stedet for å bore energibrønner, poengterer Breivik. I tillegg har bedriften vanlige bolig-varmepumper som dekker kontorene.

luft-luft-varmepumpe-innedel-i-lagerbygg.jpg

Komfortabelt og driftssikkert

Aanonsen Jernvare fikk installert varmepumper i god tid før forbudet; de var på plass vinteren 2013-2014. Hallene har en innedel i hvert hjørne.

– Komforten er helt klart bedre enn hva vi hadde. Det er fortsatt litt lyd og litt trekk, men ikke på langt nær sånn som det var med oljebrennere, sier Breivik. Dessuten er varmepumpene mer driftssikre.

– Noen få ganger har vi hatt driftsstans, men det er lite – og færre enn vi hadde med oljefyrene, forteller Breivik.

Ville valgt det om igjen

Hvor mye energi bedriften har spart på å erstatte oljefyr med varmepumpe, er det vanskelig å svare presist på. Blant annet skyldes det at varmepumpene ikke har egne målere.

– Men så langt vi klarer å se, har det hatt veldig gunstig påvirkning, sier Breivik.

– Ville du valgt den samme løsningen på nytt?

– Jeg ville vel kanskje tatt meg tid til å vurdere energibrønn. Vi gikk for en løsning vi visste var rask og smertefri, svarer Breivik. Samtidig poengterer han at de sannsynligvis hadde vært nødt til å bore energibrønner på tre steder. Det gir høyere kostnader på kort sikt, selv om det ville lønnet seg på lang sikt.

– Jeg tror innerst inne at vi ville gått for den samme løsningen i dag.