Modum kommune sparer ca. 1 million kWh i året

– Skal du ha både varme og kjøling, er det ingenting som slår bergvarmepumper, fastslår teknisk sjef Harald Silseth. Modum kommune sparer mer energi enn beregnet.

Modum-kommune-med-bergvarmepumper.jpg

Rådhuset i Modum kommune er bygget i 1965 og har åtte etasjer. I 2010 vurderte kommunen hva de skulle gjøre med bygget – det hadde stort varmetap og vinduene var modne for utskifting.

– Skulle vi isolere og rette opp rådhuset først, eller gå rett på energiløsning og utsette vedlikeholdet? Vi valgte det siste, forteller Silseth. Bygget hadde oljekjel og elektrisk oppvarming, og et ganske stort kjølebehov. Det skyldes ikke minst et serverrom som dekker tre kommuner.

Gunstig frikjøling

Løsningen ble fire NIBE bergvarmepumper koblet til en brønnpark med 18 energibrønner, hver 300 m dyp. Anlegget har god kapasitet til frikjøling, som er svært gunstig for rådhuset.

– Vi hev ut minst 20 til 30 kW gjennom veggen som vi nå kan ta vare på ved å lade energibrønnene, poengterer Silseth. I tillegg sparer anlegget energi til kjølemaskinen, ifølge Silseth minst 10 kW. For et serverrom som driftes døgnet rundt, året rundt, utgjør det mange tusen kilowattimer i året.

Dekker 7500 m²

Bergvarmepumpene fra NIBE forsyner nå rådhuset, kulturhuset og kulturskolen med oppvarming og kjøling.

– Før brukte vi bortimot 2 millioner kilowattimer årlig for alt sammen – nå ligger vi rundt 1 million. Vi sparer egentlig mye mer enn vi hadde regnet med, fastslår Silseth. Kommunen investerte ca 5,25 mill i anlegget. (Eks mva og fratrukket Enova-støtte på 508 000 kr). Det ble satt i drift i 2012, og energisparingen betyr at det vil være nedbetalt etter mindre enn 8 år.

– Vi er fornøyd! Nå skal vi se på hva vi kan gjøre bygningsteknisk med rådhuset, understreker Silseth. 

Kjappe fakta om anlegget

Om bygningen

Bergvarmeanlegget dekker 7500 m², fordelt på:

  • Rådhuset fra 1965, areal 3200 m²,
  • Kulturhuset fra 1992, areal drøyt 3800 m²
  • Kulturskolen fra 2016 har passivhusstandard, areal 420 m²

Om varmepumpeanlegget

Type anlegg Bergvarmeanlegg
Produkter 4 stk. NIBE F1330-60
Teknologi Væske-vann-varmepumpe og frikjøling
Nominell kjøleeffekt 120 kW
Energiklasse A
Reserve- og topplast 550 kW oljekjel som fyres med andregenerasjon bioolje
varmekapasitet 220 kW
Kjølekapasitet 220 kW
Kjøleeffekt 150 kW frikjøling
Datarom 30 kW frikjøling
Energibrønner 18 stk. 300 meter, totalt 5.400 meter
Kollektorer 2x40 mm samlerør er fylt med 8.000 liter 35 % etanol
Andre tiltak 3 stk. Sabiana viftekonvektorer i datarom som er koblet til kuldebærersiden for å frikjøle anlegget (30 kW kjølekapasitet i datarom, totalt 150 kW kjøleeffekt med frikjøling)
Årlig besparelse ca. 1.000.000 kWh
Kundefordeler Fleksibelt, enkelt og oversiktlig anlegg uten driftsproblemer, med høy økonomisk gevinst.

Prøv en NIBE væske-vann varmepumpe

ABK-Qviller er enerepresentant for NIBE i Norge og er ansvarlige for markedsføring og salg av produktene. Ta kontakt med en av våre regionsansvarlige i ditt distrikt for mer informasjon.