Borettslag og sameier gir god uttelling for innsalget

To ganger ti energibrønner og fire kraftige bergvarmepumper – for omtrent samme salgsjobb som to eneboliger. Hvis du vinner oppdragene slik Aparo Energi gjorde i Vestby.

- Strømregninga var altfor høy

I takt med økende energipriser øker også interessen for bergvarme i borettslag og sameier. Også i relativt nye, godt isolerte blokker. 

– Vi fant ut at strømregninga var altfor høy, forteller styremedlem Arne Husby i Sameiet Sole Allé 81 til 87. De fire blokkene fra 2018 hadde vannbåren gulvvarme og elektrokjel. 

Stian Aase Jovan Japundzic Arne Husby Jan Fossum  i teknisk rom-3355.jpg

Styremedlemmer Stian Aase (fra venstre), Arne Husby og Jan Fossum er så langt veldig fornøyde med bergvarmeanlegget Jovan Japundzic (bakerst) og Aparo Energi har installert. 

– Ga oss klare beskjeder

Styret kom fram til at bergvarme var løsningen, og var ikke i tvil om hvilket av fire tilbud de skulle velge.

– Aparo Energi ga oss klare beskjeder om hva de skulle gjøre, hva som var forutsetningene og hva det ville koste oss. Andre hadde en rekke forbehold, slik at jeg så for meg en haug med tvister og tilleggsregninger, poengterer Husby. Også nabosameiet Solehøyden valgte Aparo Energi til installasjon av bergvarme i sine to høye blokker, mye av samme grunn. 

– De sa at de leverer alt, og at vi bare kunne lene oss tilbake og vente, sier Hans Pedersen.

Sjekk ut våre bergvarmepumper fra NIBE her!

– Du må ta ansvar for det kunden ikke kan

Kontrakter som dekker alt det nødvendige er viktig for Aparo Energi. 

– Som leverandør må du ta ansvar for det kunden ikke kan; det er vår måte å jobbe på, understreker Arve Saghaug. Han mener utfordringene med å selge inn bergvarme er de samme enten kunden er en privatperson eller et borettslag. Spørsmålet er mest hvordan styret jobber.  

– Å få hele styret med i en diskusjon er avgjørende, mener han. 

Mye av jobben er den samme for blokk som for bolig

Saghaug var også med på årsmøter i begge sameiene for å kunne svare på spørsmål. Likevel er ikke den administrative delen av jobben for Aparo Energi mye større enn for en enebolig. 

– Det kan være mye arbeid med bergvarme i en enebolig; prosedyrene er de samme enten det er for en stor boligblokk eller et lite hus, poengterer daglig leder Jovan Japundzic. 

Til sammen 5,4 km energibrønn

De to sameiene har to ganger 60 kW NIBE bergvarmepumpe fordelt på tre tekniske rom, og fem energibrønner på 280 m per varmepumpe. Brønnene er boret av By og Bygd AS, som også tok seg av graving og koblinger utendørs. 

– Når vi borer for eneboliger, har vi ofte to til tre prosjekter i løpet av ei uke, med transporter, opprigginger og nedrigginger. Her boret vi totalt 20 brønner à 280 meter, sier daglig leder Hans Martin Skålien. 

borerigg sole alle vestby Resized_20230628_1558081.jpg

Praktisk å få alt fra ett sted

Alt av utstyr, fra borestreng og hammere til kroner og kollektorer har By og Bygd kjøpt av ABK-Qviller. 

– For vår del er det veldig praktisk – vi får levert og hentet alt utstyr på samme sted, sier Skålien. Han forteller at fjellet i Vestby ga stor slitasje på det meste av utstyret. 

– Men det holdt mål, og da tåler utstyret stort sett det meste! understreker Skålien. By og Bygd AS valgte Puma-hammer, og avsluttet med Epiroc sin V4-hammer. Kronen de valgte var også fra Epiroc. 

– Vi rådfører oss alltid med ABK-Qvillers selgere om utstyr, sier Skålien. 

Sjekk ut vårt produktsortiment for boring og anlegg her!

Får god bistand fra ABK-Qviller

Det er beregnet en årsvarmefaktor på 3,9 for varmepumpene i de tre blokkene, og litt lavere på 3,7 for de to høye blokkene. Høyblokkene har flere enheter og derfor større andel tappevann. 

– Vi bruker NIBEs beregningsprogram i våre prosjekter, og får bistand fra ABK-Qviller. De er veldig hjelpsomme og kvalitetssikrer våre tall, forteller Saghaug. 

Installerer alltid akkumulatortank

Aparo Energi har beholdt varmtvannsberedere i alle tre tekniske anlegg. Bare det ene hadde spiralberedere, så de to andre ble utstyrt med varmeveksler og sirkulasjonspumper. Dessuten har Aparo installert akkumulatortank i alle anleggene. (Se faktabokser nederst). 

– Vi gjør alltid det av hensyn til levetid for varmepumpene, understreker Japundzic. 

Også elkjelene i anleggene er beholdt; de tjener som backup. 

Hans Pedersen og Jovan Japundzic utenfor SoleAlle 63 med 81 osv bakgrunnen-3319.jpg

For Hans Pedersen (til venstre) og de andre i blokka er det mye å spare med bergvarme. For Jovan Japundzic og Aparo Energi er det mer å hente på større prosjekter som dette. 

– En super-duper samarbeidspartner

By og Bygd AS var engasjert av Aparo Energi, som Skålien ikke kan få fullrost nok. 

– Det er en super-duper samarbeidspartner! De har en fornuftig strategi og er opptatt av at kunden skal være fornøyd – det viktigste er å levere et produkt i tråd med det kunden forventer, understreker Skålien. 

– Så nå håper dere at Aparo Energi selger inn flere anlegg til i borettslag og sameier? 

– Vi krysser fingrene for det!

FAKTA: Boligblokkene i Solehøyden sameie

Areal: 2700 m2 per blokk

Antall leiligheter: 31 per blokk

Byggeår: 2020 og 2022

Samlet energibehov til oppvarming og varmtvann: 242 500 kWh/år per blokk

Andel til varmtvann: ca. 66 000 kWh

Effektbehov: 95,0 kW

Om bergvarmeanlegget

2 ganger 60 kW NIBE F1345-60 bergvarmepumpe

2 ganger fem energibrønner hver på 280 meter

Energidekningsgrad: 96 %

Effektdekningsgrad: 57 %

Turtemperatur opp til 40 grader for gulvvarme. 

2 ganger akkumulatortak på 500 liter

Beregnet 

  • besparelse med varmepumper: ca. 168 000 kWh/år
  • årsvarmefaktor for varmepumpene: 3,7
  • systemvarmefaktor inkludert tilleggsvarme: 3,2

Investering: ca. 1,7 millioner kr per blokk

FAKTA: Boligblokkene i sameiet Sole Allé 81 til 87

Boligblokkene i Sole Allé 81 -87

Tre blokker

Totalt areal: 4100 m2

Antall leiligheter: 48

Byggeår: 2018

Samlet energibehov til oppvarming og varmtvann: 370 000 kWh/år

Om bergvarmeanlegget

2 ganger 60 kW NIBE F 1345-60 bergvarmepumpe koblet som master-slave

10 energibrønner hver på 280 meter

750 liter akkumulatortank

Energidekningsgrad: 99 %

Effektdekningsgrad: 75 %

Beregnet 

  • besparelse med varmepumper: ca. 260 000 kWh/år
  • årsvarmefaktor for varmepumpene: 3,9
  • systemvarmefaktor inkludert tilleggsvarme: 3,5

Investering ca. 3,1 millioner kr