ET BETYDELIG MILJØBIDRAG

Da vi startet importen av Toshiba og NIBE varmepumper tidlig på 2000-tallet, visste vi at dette markedet ville bli stort, men at varmepumper skulle få en så ekstremt viktig samfunnsrolle som den de har i dag, hadde vi ikke sett for oss.

- I dag utgjør vår totale distribusjon av varmepumper en energileveranse på hele 2,5 TWh per år - med årlige ny-leveranser på 300 GWh, forteller vår administrerende direktør Daniel M. Kristensen.

Loading image...

Et likeverdig tiltak 

Varmepumpenes bidrag til det grønne skiftet er altså ikke ubetydelig. Totalt i Norge finnes det 1,1 millioner pumper som er i drift. Disse gir over 11 TWh i energibesparelse. Dette tilsvarer produksjonen til 846 av den aller største
typen av vindturbiner. Energiproduksjon og energieffektivisering bør derfor anses som likeverdige tiltak for å sikre nok strøm til hele samfunnet.

Se hele vårt varmepumpesortiment i nettbutikken!

På et eller annet tidspunkt må vi alle gjøre opp regnestykket i forhold til egen satsning på energieffektive tiltak- Daniel M. Kristensen, Adm. dir

Smart og langsiktig tankegang

En viktig samfunnsoppgave er å få forbrukere, virksomheter og bedrifter til å tenke smart og langsiktig om energibruk i eget bygg. Derfor må vi sammen med våre samarbeidspartnere anbefale oppvarmingsløsninger som belaster strømnettet minimalt – både for nybygg og i renoveringsobjekter. Vannbåren varme er det beste alternativet både på kort og lang sikt.

Sjekk ut våre væske-vann-varmepumper her!

Energismarte løsninger – et felles ansvar

Produktutviklingen styres av stadig forbedret teknologi, basert på verdenssamfunnets krav om bærekraftig utvikling og minst mulig CO2-avtrykk. ABK-Qviller har som ambisjon å være best i klassen når det gjelder utvalg og bredde i energismarte løsninger. Vårt ønske er at myndigheter, næringsliv og interesseorganisasjoner samarbeider for å finne de beste løsningene. Vi må ta et felles ansvar for å sikre at det er nok strøm til alle – nå og i fremtiden.

Besøk oss på VVS-dagene i 2024!

Les mer om VVS-dagene her.