Ny yrkesfaglig utdanning innen smart bruk av vann

Nytt fagskolestudium: «Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs» er en høyere yrkesfaglig utdanning.

Smart-bruk-av-vann-som-løsning-for-fremtiden.jpg

Studiet er en tverrfaglig utdannelse som gir kompetanse til å utøve sirkulær vannhåndtering innen egen bransje, og er utviklet gjennom et samarbeid mellom NAML (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) og Rørentreprenørene Norge.

Viktig med tverrfaglig samarbeid

Planleggelse og utførelse av sirkulær vannhåndtering krever samarbeid på tvers av faggrupper, og både utfordringene og mulighetene er mange. Norges grønne fagskole – Vea peker på spesielt tre hovedområder:

Overvann og styrtregn

Overvann og spesielt styrtregn skaper store ødeleggelser i det norske samfunnet. Gamle, overbelastede ledningsnett klarer ikke å ta unna vannet. Derfor må vi tenke nytt og kreativt for å bli kvitt overskuddsvann.

Tørkeperioder

Vi ser at mengden ekstremvær også skaper utfordrende tørkeperioder. Spesielt sommeren 2018 koker enda i minnet hos de fleste. Slike perioder skaper plutselige mangler på vann, og vi ser vanningsforbud og restriksjoner. Vannverk og renseanlegg hadde overproduksjon og enkelte steder ble grunnvannsnivået dramatisk endret. Dette åpner opp for at overvann egentlig bør vær en ressurs for samfunnet.

Vanndilemmaet

Styrtregn og flomskader vs. vannmangel og restriksjoner. På toppen av dette har Norge store utskiftningsbehov på distribusjonsnettet av forbruksvann, og avløpsnettet for sortvann og gråvann.

Fellesnevneren: Vann

Alle disse utfordringene er store, og alle er tilknyttet fellesnevneren vann. Derfor har fagskolen utviklet studiet for at vi kan jobbe med alle utfordringene samtidig, lære på tvers av bransjer og se helhetlig på bedre løsninger med vann som en enda større ressurs.

ABK-Qviller leverer topp moderne utstyr til vannforsyning, energiopptak, spesialboring og fundamentering. Les mer om våre produkter og tjenester eller mer om studiet på Norges grønne fagskole.