NIBE F1245 det beste valget

NIBE F1245 det beste valget

Den Svenske Energimyndigheten har utført en stor og omfattende test av bergvarmepumper. Testresultatene viser klart at NIBE er det beste valget for majoriteten av huseiere.

NIBEs bergvarmepumpe F1245 er den som gir høyest besparelse blant samtlige testede merker. Totalt har NIBE de høyeste verdiene på 14 av 25 ulike punkter.

- NIBE utmerker seg spesielt godt mot radiatoranlegg hvor man trenger noe høyere temperatur, sier siv.ing. Morten Solsem, produktsjef for NIBE i ABK-Qviller AS.

Testen viser at NIBEs varmepumpe F1245 er det klart beste valget for radiatoranlegg uansett temperaturnivå. I tillegg er NIBE best mot eksisterende gulvvarmesystem hvor man trenger opp til 45 °C turtemperatur på de kaldeste dagene. Når det gjelder varmtvannskapasitet og varmtvannstemperatur har også her NIBE de høyeste verdiene. Eksempelvis har F1245 10 kW en varmtvannskapasitet på 258 liter.

Se produktsammenligning >> 

Når Den Svenske Energimyndigheten tester bergvarmepumper tas det utgangspunkt i en rekke forskjellige typer hus, type varmeanlegg og energibehov.

- Det vil alltid være forskjeller mellom de ulike varmepumpene, hva de er gode til og til hvilket behov de passer best, sier Solsem.

I Norge er kjøperen av en bergvarmepumpe eier av en husstand med vannbåren varme. Ved hjelp av en bergvarmepumpe kan solenergien som er lagret i bakken brukes til å produsere både varme og varmtvann. Bergvarmepumpen har stabile arbeidsforhold gjennom hele året og dekker det aller meste av boligens energibehov, med svært lavt strømforbruk. I Stortingets klimaforlik (Meld. St. 21) ble det besluttet et forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg fra 2020. Varmepumper gir lavere klimagassutslipp, betydelig lavere kostnader til oppvarming og varmtvann og er svært aktuelle som erstatning til fyring med olje.

- Trenden viser at vi tapper mer og mer varmtvann, og dette utgjør en betydelig andel av energibruket i en bolig. Den vanligste kunden av en bergvarmepumpe er eier av et eldre bygg med radiatoranlegg og ofte med stort varmtvannsforbruk. Denne kunden har aller størst potensiale for å spare energi til oppvarming og varmtvann, forklarer Solsem. 

- For alle som har kjøpt eller vurderer å kjøpe bergvarmepumpe er det er veldig hyggelig å nå kunne vise til testen hvor NIBEs varmepumper er det klart beste valget!

NIBE F1245 finnes i størrelsene 6-12 kW, kan leveres for 230V eller 400V spenningstilførsel og selges kun gjennom autoriserte forhandlere. I tillegg til selve bergvarmepumpen trenger man enten en energibrønn boret i fjellet, en jordkollektor lagt ned i jorden eller en sjøvannskollektor som henter varme fra omgivelsene. NIBE F1245 har et brukervennlig fargedisplay, USB-port og mulighet for fjernstyring via mobiltelefon.

 

Prøv en NIBE F1245

ABK-Qviller er enerepresentant for NIBE i Norge og er ansvarlige for markedsføring og salg av produktene. Ta kontakt med en av våre regionsansvarlige i ditt distrikt for mer informasjon:

Ragnhild Tjore
Regionsansvarlig Vestland
Arve Moksnes
Regionsansvarlig Møre og Romsdal og Trøndelag
Gøran Andersen
Regionsansvarlig Innlandet
Pål L. Thomassen
Regionsansvarlig Rogaland
Morten W. Freyer
Regionsansvarlig Vestfold og Telemark
Knut Bakke-Soleng
Regionsansvarlig Nordland, Troms og Finnmark