Boring mot bærekraft på skinner

Transport står for rundt tretti prosent av klimagassutslipp i Norge. Elektrifisering av jernbanen et viktig tilltak for å gjøre transportsektoren mer bærekraftig. Bane NOR bygger ut strekningene med grønne spor, og med seg på laget har de NRC Group Norge for å sette kontaktledningsnett og tilhørende infrastruktur. NRC Groups boretog som brukes i disse prosjektene har vekket stor interesse.

NRC-groups-boretog.png

Kilde: NRC Group Norge

- Eventyret startet for mange år siden hvor NRC Group begynte å se på den Nasjonale Transportplanen for de neste ti årene. Her la de merke til at det ville bli et stort behov for fundamentering og utskiftning av KL-anleggene i årene som kommer.

- Vi bestemte oss for å etablere i et vognsett og lokomotiv med borerigg for å kunne ta på oss slike jobber. Vi så at det var behov for slikt utstyr i Norsk jernbane, forteller fagleder i NRC Group Norge, Remi Sønderland.

Ikke alt går på skinner

Det er ikke bare enkelt å starte opp slike nyvinnende løsninger. Det er både kostbart og krevende i forhold til logistikk og funksjonalitet. For å innhente mer ekspertise innen fagfeltet inngikk NRC Group i 2016 en avtale med Sør-Norsk Brønnboring (nå kalt Aarsleff Fundamentering & Boring).

- Vi kjøpte inn togmaterialene og hadde en avtale med dem om en borerigg som vi fikk tilpasset jernbanevognen. I 2021 signerte vi avtale om elektrifirsering av trønder -og meråkerbanen, her kom virkelig utstyret til nytte, sier Sønderland.

NRC Group har satset sterkt på bærekraftig transport de siste årene, Med sine innovative løsninger og verktøy har de et konkurransefortrinn innen dette markedet.

Spesialisert på boring

NRC Group Norge har i dag to boretog som er spesialtilpasset med borerigg som har de egenskapene som trengs for norsk topografi. Tidligere har de benyttet et lokomotiv og et sett med jernbanevogner med belterigger tatt av understell, men nå har de gått over til en spesiallaget rigg som er festet til vognen.

- Vi inngikk en avtale med Qmatec for å designe en mer jernbanetilpasset borerigg som er den vi bruker i dag. Vi kom med ønsker og forslag også tok Qmatec seg av resten av designet. Nå har vi en komplett jernbanerigg for fundamentering og spesialboring, med bedre rekkevidde og større muligheter for dybdeboring der det er løsmasser eller leire.

Planlegging og presisjon

Det er klart at med en rigg på 34 tonn som svinges på skive, kombinert med en stor differanse i hvilke masser som bores i kreves en del planlegging og sikkerhetstiltak for å drive effektivt.

- Vi er låst til å kun jobbe når togtrafikken står i ro. For at vi skal opprettholde en effektiv produksjon så er det viktig å bruke tiden. Det er planleggingen av prosjektet som er vesentlig for at vi skal levere det som er kalkulert, forklarer Sønderland.

På større prosjekter som Trønder- og Meråkerbanen og Bergensbanen bruker NRC Group ganske lang tid på grunnundersøkelser i forkant. Slik kan de planlegge fundamentene etter grunnforholdene som er beskrevet i planen. Ved fast fjell bores kun én meter som er i henhold til teknisk regelverk, og er det løsmasser må man ned mot fire til seks meter.

- Vi har opplevd de fleste grunnforhold langs togstrekningene vi jobber på. Alt ifra fast og solid fjell til porøst og sprekkete fjell, samt noen kvikkleireområder og diverse løsmasser. Dette har en kjempestor innvirkning på produksjonsnivået, fortsetter Sønderland.

Riktig verktøy for økt produksjon

På riggen til boretoget brukes det nå et vingesystem fra Hyundai Everdigm levert fra ABK-Qviller Infra. Et konsentrisk system for driving av foringsrør som er godt egnet for kortere rørdrivinger. Durawing 365 mot 406 mm stålrør/foringsrør, og Durawing 560 mot 609 mm stålrør/foringsrør. Svært praktisk for boringene langs jernbanen på mellom én til seks meter.

- Rundt august i fjor valgte vi å bytte leverandør til ABK-Qviller Infra fordi vi ønsket et prisgunstig og slitesterkt produkt. En annen fordel er at alt er på lager og korte leveringstider. Vi har hatt møter der vi er enige om hva vi trenger på lager som gjør vår produksjon forutsigbar. Tidligere har vi hatt ringsko som er forholdsvis enkelt i bruk, men passer ikke like godt til alle grunnforhold, noe vi må ta stilling til med tanke på de ulike massene vi møter langs jernbanestrekningene. Durawing har vært et positivt valg for produksjon, effektivitet og kostnadene, sier Sønderland.

Mot Durawing 560 har de nylig tatt i bruk en Rocky 18’’ borhammer. En prisgunstig hammer med gode tilbakemeldinger.

2[1].pngNRC Group var innom ABK-Qviller Infra sin stand på Vei og Anlegg i år. 

Fra Bergen til Sverige

Med såpass unik kompetanse og verktøy er det ingen tvil om at det er flere prosjekter på gang. Prosjektering av Bergensbanen er påbegynt og samtidig er de i startfasen på en jobb i Sverige som starter neste år.

- Vi ser at markedet åpner seg veldig i Sverige. Vi er et selskap som jobber på tvers av flere land og det er mange muligheter hos nabolandene våre og de strekningene som går mellom grensene, avslutter Sønderland.