Loading image...

Klima og miljø

Slik jobber vi med klima og miljø

Vår bærekraftsrapport gir et dyptgående innblikk i våre mål for klimaet, reduksjon av klimagassutslipp og våre ambisjoner om energieffektivisering og håndtering av klimarisiko. Vi tar klimaendringene på alvor og har integrert bærekraft som en sentral faktor i alle våre beslutninger. Vårt mål er å bidra til redusert energiforbruk for å skape en bedre miljøsituasjon samtidig som vi sikrer lønnsomhet for individer, kunder og samfunn. Ved å tilby førsteklasses bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, ønsker vi å være en betydelig bidragsyter til det grønne skiftet.

For varmepumper er klima og miljø helt sentrale elementer når det gjelder energieffektivisering og bærekraftig utvikling. Vi forplikter oss til å implementere miljøvennlige prosesser og handlinger for å støtte opp under dette målet. Varmepumper spiller en viktig rolle i å redusere avhengigheten av konvensjonelle energikilder og fremmer en mer miljøvennlig tilnærming til oppvarming og kjøling. Gjennom vår fokuserte innsats på bærekraftige løsninger innen varmepumper, streber vi etter å være en drivkraft for positiv endring og miljøbevissthet. Les mer i vår bærekraftsrapport.