Medlemskap i RENAS

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Som medlem av RENAS skal vi ivareta det lovpålagte ansvar som importør av elektriske og elektroniske produkter, samt sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav.

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet
avfall. RENAS tar det imot – helt gratis.

Som medlem av RENAS tar vi ansvar for miljøet. RENAS er landets
ledende returselskap, gjennom vårt medlemskap kan vi garantere at
avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, at alle miljøgifter blir
fjernet og at mest mulig av ressursene blir gjenvunnet.

Les mer om medlemskapsbetingelsene her.

Se medlemsbevis her.