UN Global Compact

UN Global Compact er en FN-organisasjon som fokuserer på å integrere bærekraft i det norske næringslivet.

Hva gjør vi som medlem?

Det er de bærekraftige utviklingsmålene som er sentrale i alt medlemsbedriftene gjør, og vi forplikter oss som medlemsbedrift til å følge UN Global Compact med deres 10 gjensidige prinsipper for bærekraftig næringsliv og anstendig drift inne menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

I tillegg til å følge deres 10 prinsipper, har vi forpliktet oss til å levere en årlig fremgangsmelding/spørreskjema (Communication on progress – CoP) angående vår innsats for å implementere de ti prinsippene for ansvarlig forretningsdrift og oppnå de 17 bærekraftsmålene.

Våre ansatte har også tilgang til å delta på- og ta del i aktiviteter, nettverksbygging, kompetansetilbud for bærekraft, læringsakademi for å heve bærekrafts kompetanse, kurs i å sette vitenskapsbaserte klimamål og hvordan iverksette bærekraftsmålene i virksomheten vår.

Les mer på UN Global Compact sine nettsider og ta gjerne kontakt på post@abkqviller.no merket “UN Global Compact”, skulle dere ønske mer informasjon angående vårt engasjement og aktivitet.

Her er vår forpliktelseserklæring!

UN_Global_Compact_logo.svg