Varmepumpers potensiale i det grønne skiftet

I 2022 presenterte Det internasjonale energibyrået (IEA) sin første rapport om varmepumpers potensiale i overgangen til mer miljøvennlige oppvarmings-alternativer i Europa. I lys av energikrisen og økende strømpriser, har bred utbredelse av varmepumper drevet av lavutslippselektrisitet blitt identifisert som helt nødvendig.

Varmepumper er betydelig mer energi-effektive enn tradisjonelle naturgasskjeler. En luft-til-luft varmepumpe leverer mellom to til fem KWh varme for hver KWh elektrisitet den tilføres og IEA estimerer at varmepumper har potensiale til å redusere globale CO2-utslipp med 500 millioner tonn i 2030 – det samme som det årlige utslippet til alle bilene i Europa i dag.

Markant økning i salg av varmepumper

Globalt har salget av varmepumper økt med 11 % fra 2021 til 2022, og bruken av disse bidrar til å redusere klimagass-utslipp, minske avhengigheten av naturgass og skape potensielt 14 millioner arbeidsplasser innen 2030.

I Norge opplevde vi en markant økning på 25% fra 2021 til 2022, et tall som også inkluderer utskiftningsmarkedet. Anslagsvis finner det per nå ca. 1,2 millioner varmepumper i drift i Norge som sparer 11-12 TWh årlig.

Loading image...

Redusert strømforbruk innen 2030

Selv om salget av varmepumper har økt markant, antyder en rapport fra SINTEF at selv med Energikommisjonens mål om «Mer av alt – raskere», er ikke Norge er i rute for å kunne oppfylle målene om 10 TWh redusert strømforbruk innen 2030; et mål vedtatt av Stortinget i 2016.

For å oppfylle EU's ambisjoner kreves en betydelig årlig økning på 20% fram mot 2030, ifølge IEA-rapporten.  

Her anslår NVE at varmepumper har et lønnsomt potensial til å bidra med dobbelt så mye og totalt 22 TWh. Med dagens fart vil imidlertid varmepumper kun bidra med nye 3 TWh i 2030 sammenlignet med 2022.

Salg av varmepumper i Norge 2020-2022

(Kilde: NOVAP)