Om ABK-Qviller anlegg

ABK-Qvillers anleggsavdeling leverer et komplett spekter av produkter for fundamenter, energibrønner og vannbrønner, og har høy tverrfaglig kompetanse.

SmartROC-D50-night.jpg

Asset: Epiroc

ABK-Qviller startet sin virksomhet innen anlegg med å levere energikollektorer for væske-vann-varmepumper. Vi har utviklet aktiviteten vår mot brønnborere og anleggsbransjen gjennom de siste ti årene, og tilbyr i dag et komplett spekter av produkter.

Vi leverer produkter til brønnboring og energiboring, komplette systemer for varmeopptak, utstyr til drikkevannsbrønner og miljøbrønner så vel som utstyr til fundamentering og spesialboring. Avdeling anlegg leverer i tillegg alt av verktøy og innsatsmaterialer for å bore energibrønner og drikkevannsbrønner.

ABK-Qviller anlegg har fem dedikerte ansatte som til sammen representerer høy tverrfaglig kompetanse. Vil tilbyr også support og andre tjenester til anleggsbransjen.

Vi er en del av ABK-Qviller AS, som nå har 110 medarbeidere. ABK-Qviller leverer produkter og løsninger til både boliger og næringsbygg, og er ledende innen prosjektering, kursing, teknisk support og vedlikehold av varmepumpesystemer.

ABK-Qviller er en del av det svenske børsnoterte selskapet NIBE Industrier AB, som har over 16.000 ansatte og omsetter for mer enn 20 milliarder kr årlig. NIBE er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for boliger.