Brønnboring og energiboring

ABK-Qviller Anlegg lagerfører et bredt spekter av boreutstyr og produkter for boring av drikkevannsbrønner og energibrønner. Les mer her i vår produktkatalog.

Secoroc-DTH-drill-pipes.jpg

Asset: Epiroc

Vårt produktspekter omfatter blant annet borhammere og borkroner, borerør, overganger, tilbakeslagsventiler, fôringsrør, trykkmansjetter og systemer for rørdriving og gjennomboring.

Odex, Symmetrix og Elemex er velkjente rørdrivningssystemer fra Epiroc

  • Odex er et mye brukt system som fungerer ved de fleste grunnforhold.
  • Elemex-systemet er spesielt skånsomt for boring i løse masser, og blir derfor mye brukt i områder hvor det er risiko for setningsskader. Piloten har en unik design som styrer luften direkte mot boreflaten foran piloten og tilbake i fôringsrøret. Slik unngår du at trykkluften påvirker omkringliggende strukturer.
  • Symmetrix er et «allround»-system som også egner seg for hardere masser som store steinblokker, i hardt grunnfjell eller der grunnen heller. Det egner seg særlig ved vanskelige grunnforhold, når tiden er begrenset og presisjon avgjørende. Symmetrix «DrillThru» er unikt ved at systemet gjør det mulig å bore videre under ringkronen uten å måtte trekke opp og skifte over til vanlig borkrone. Systemet borer raskere og mer nøyaktig enn andre boremetoder som benyttes i dag. Symmetrix med gjennomborende pilot er både et system for forankringsboring og friksjonspeler.

For boring av energibrønn og drikkevannsbrønner leverer vi vegetabilsk borolje fra canadiske Matex. Overhalinger og kontroll av borhammere utføres på ABK-Qvillers eget verksted.