Varmeopptak

ABK-Qviller leverer alt utstyr som trengs til å overføre varme fra energibrønner, jord og sjø til varmepumper: energikollektorer, samlekummer, ventiler og isolerte rør.

Varmeopptak-trommelkollektor.jpg

Alle varmepumper trenger en stabil varmekilde å trekke energien fra. Typiske varmekilder for varmepumper er bergvarme, jordvarme og sjø- og elvevarme. ABK-Qviller har et komplett sortiment av utstyr til å overføre varmen fra disse varmekildene til varmepumper.

Varmen hentes via en energikollektor, også kalt kollektor, kollektorrør eller kollektorslange. Energikollektorene er i prinsippet rør-varmevekslere hvor bergvarmen overføres via vannet i borehullet og over til kuldebærervæsken inne i kollektorrøret.

Bergkollektorer

En energibrønn kan levere gratis energi i over 100 år, så det er viktig å velge rett plastkvalitet. Energikollektorene fra Uponor er av høyeste PE-100 kvalitet, er «P»-merket og har Nordic Polymarks kvalitetsstempel. I tillegg har kollektorene løpemeter-indikering, slik at du lett kan lese av hvor mange meter energikollektor som er satt i energibrønnen.

Bergkollektorene leveres i monteringsferdige, dobbeltrullede kveiler til brønnborerne.

  • Standard rørdiameter er 40 mm.
  • For å forhindre at kollektorene flyter opp i borehullet, er de utstyrt med en bunnvekt nederst. Det skyldes at både PE-materialet og kuldebærervæsken (normalt etanol) har mindre egenvekt enn vann. Standard bunnvekter har en diameter på 90mm; noe som gjør at minste borehulldiameter blir 115 mm (4 ½ '').
  • I prosjekter med dype brønner – 350-500 m – går man som regel opp til 45 eller 50 mm rørdiameter for å begrense trykkfallet. I disse tilfellene må borehulldiameteren økes til 140 mm (5 ½ '') når det benyttes 50 mm rør, fordi bunnvektens diameter er 110 mm.

Jordkollektorer

Jordkollektorene henter ut den varmen som solen tilfører jordskorpen i løpet av sommeren.
På høsten ligger temperaturen i jordskorpen (ned til ~ 1 meter dybde) på ca. +10 ºC.
Det er derfor vanlig å legge jordkollektorene på ca. 1 meter dybde.
Mot slutten av fyringssesongen vil jorden rundt jordkollektorene være utfrosset til en diameter på ca. 50 cm. Minste avstand mellom kollektor-rørene må derfor være 1,5 meter. Jordkollektorene leveres som enkeltrullede kveiler. Standard rørdiameter er 40 mm.

Sjøkollektorer

Vi kan levere sjøkollektorer i to varianter: Som kveiler med 40 mm diameter kollektorrør som rulles ut på sjøbunnen, eller som tromler med et meget stort antall 25 mm PE-rør som gir stor varmevekslerflate på et lite område.

  • Kollektorkveilene rulles ut og legges på sjøbunnen. For å forhindre oppdrift må denne kollektortypen påmonteres vekter (lodd). En 40 mm sjøkollektor må belastes med 1 – 1,5 kg/m for å ligge stabilt på sjøbunnen. Vektene festes til kollektoren med strips av plast.

Kveilene leveres som enkeltrullet eller dobbeltrullet. Den dobbeltrullede varianten er en bergkollektor som rulles ut på sjøbunnen og som påmonteres tverrstilte vekter med en innbyrdes avstand på 1,5 meter.

  • Kollektortromlene er i sin helhet utført i PE-materiale. Dette materialet er fullt kompatibelt med sjøvann – noe som sikrer en meget god teknisk levetid. For å forhindre oppdrift må også denne kollektortypen sikres med en motvekt. Dette gjøres ved å feste trommelen til en betongplate.

Alt festemateriell må også være kompatibelt med sjøvann. Nylon og plast er gode materialvalg. Om tromlene monteres i farvann med fritidsaktiviteter som dregging og fisking, anbefaler vi å utstyre tromlene med et tak av 15 mm hardplast.

Samlekummer

Anlegg med flere enn to energibrønner har som regel samlekum. ABK-Qviller leverer samlekummer fra Fusion, med alt fra 2 til 22 uttak og med tre ulike rørdimensjoner: DN600, 800 og 1200.

Samlekummene leveres med lufteventil på begge stammer, 8-38 l/min innjusteringsventiler, DN25 kuleventiler og et solid lokk som tåler 1500 kg. Vi kan levere andre størrelser ventiler og lokk når det er spesifisert behov for dette. For trafikkerte områder kan vi levere kjøre-sterke lokk (av støpejern) som tåler 40 tonn belastning.

Alle samlekummer og samlestokker er lekkasje- og trykktestet på fabrikk.

Ventiler
ABK-Qviller leverer alle typer ventiler til anlegg med ulike typer kollektorer: Innjusteringsventiler, dreiespjeldventiler, reguleringsventiler, kuleventiler

Isolerte rør med diameter over 75 mm
PE100-rør i rette lenger på 6 m er isolert med polyuretan-skum og har lambda-verdi på 0,027 W/m ved 10 °C. Yttermantelen er av glatt, sort PEHD, og rørene sveises ved hjelp av speilplate og elektromuffe.