Loading image...

Ansvarlig og etisk foretningsstyring

Slik jobber vi med ansvarlig og etisk foretningsstyring

Vår forpliktelse til etisk forretningsstyring er dypt forankret i vårt ønske om å være en åpen og ansvarlig bedrift som verdsetter rettferdighet i behandlingen av ansatte og alle interessenter. Vi tar aktivt avstand fra korrupsjon for å opprettholde integriteten i vår virksomhet.

Vi har etablert klare etiske retningslinjer for våre ansatte og tilbyr omfattende opplæring for å sikre en felles forståelse og etterlevelse av disse retningslinjene. Gjennom praktisering og forming av etiske verdier søker vi å skape en kultur preget av integritet og ansvar. Våre etiske retningslinjer, og Code of Conduct, er utviklet med inspirasjon fra våre egne og NIBE Group sine prinsipper og utgjør et solid fundament for etisk atferd i vår bedrift.

I tillegg har vi implementert retningslinjer for samarbeid med leverandører og gjennomfører nøye aktsomhetsvurderinger i samsvar med Åpenhetsloven for å sikre ansvarlige innkjøp. Dette sikrer at vi identifiserer og håndterer mulige menneskerettighetsrisikoer knyttet til våre leverandører. Gjennom disse konkrete tiltakene streber vi etter å være en pålitelig partner som ikke bare oppfyller, men overgår etiske standarder for forretningsdrift.