Forretningsmessige retningslinjer for leverandører

I ABK-Qviller anser vi det som vårt samfunnsansvar å forsikre oss om at vi og våre samarbeidspartnere følger etiske forretningsprinsipper.

Krav til leverandører og samarbeidspartnere

For å tilby etiske og miljøvennlige produkter i topp kvalitet på markedet til enhver tid, må våre samarbeidspartnere også etterleve våre etiske forretningsprinsipper. Slik bidrar vi til rettferdig og ansvarlig drift. I ABK-Qviller er det nulltoleranse for korrupsjon, og vi gjennomfører årlige risikovurderinger av våre partnere. Dette anvendes videre til kartlegging i vårt arbeid med etisk forretningsstyring.

Vi ønsker å samarbeide med leverandører og partnere som bidrar til vår bærekraftsprofil. Dette vil bedre vår felles virksomhet. Leverandører og entreprenører spiller en kritisk rolle for vår merkevarebygging og våre høye kvalitetsstandarder. Derfor forventer vi at alle partnere må demonstrere de samme høye etiske standarder som våre egne, som beskrevet på denne siden og i vår Code of conduct.

Risikovurdering av samarbeidspartnere

Overordnet policy og krav fra NIBE industrier AB på konsernnivå:

ABK-Qviller krever at selskaper vi samarbeider med skal gjennomføre risikovurderinger av hele leverandørkjeden både for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og korrupsjon. I tillegg til at dette er et krav etter norsk lov, så har NIBE Industrier AB en egen policy som sier at alle selskaper i konsernet skal iverksette og følge disse kravene.

Leverandørvurderinger

Bedriften gjennomfører jevnlige leverandørvurderinger i WorldFavor, som er et digitalt registrerings-, oppfølgings- og godkjenningsverktøy felles for alle bedriftene som er organisert under NIBE Industrier AB.

WorldFavor er et web-basert SAQ-verktøy (Self-Assessment Questionnaire) hvor våre leverandører svarer på spørsmål rundt virksomheten deres. Verktøyet benyttes både ved vurdering av nye leverandører og ved revurdering av eksisterende leverandører. Analyseverktøyet tar hensyn til lokasjonen av selskapet og identifiserer hvilke risikoer som eksisterer i landet eller regionen de opererer.

Resultatet av vurderingene gir oss informasjon om det er risiko for at brudd på våre etiske foretningsprinsipper kan forekomme. Verktøyet foreslår også aksjoner og korrigerende tiltak basert på informasjonen levert fra leverandørene. Fordi databasen er felles for alle bedrifter i NIBE-konsernet, vil alle dra nytte av informasjonen som avdekkes, særlig dersom det oppdages uakseptable forhold.

Overholdelse og oppfølging

Som leverandør til ABK-Qviller, kreves det at du tar umiddelbart kontakt dersom du har spørsmål om hvordan å iverksette disse retningslinjene for foretningen.

Leverandører kan bli bedt om å oppgi opplysninger angående de etiske og miljømessige standardene i deres foretningsdrift. Basert på denne informasjonen vil leverandøren bli vurdert i henhold til våre etiske foretningsprinsipper. ABK-Qviller oppfordrer leverandørene til å vurdere sine underleverandører.

Risikovurderinger

I ABK-Qviller gjennomfører vi innledende og overordnet vurderinger av bedriftens 238 leverandører for å kartlegge hvilke av leverandørene som opererer i områder der det finnes en identifisert risiko for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold. Det er, i samarbeid med NIBE Industrier AB, benyttet analyseverktøy levert fra Maplecroft Verisk (https://www.maplecroft.com/).

Den består av de følgende kategorier og underordnede fokusområder:

Klima og miljø Menneskerettigheter Politisk usikkerhet
 • Sårbarhet for klimaendringer
 • Avskoging
 • Miljøregulering
 • Vannmangel/ Vannstress
 • Barnearbeid
 • Tvangsarbeid
 • Sivile og politiske rettigheter
 • Arbeidsvilkår
 • Samfunnsuro
 • Korrupsjon
 • Regjeringsstabilitet
 • Terrorisme

*Les mer om de forskjellige indeksene på: https://www.maplecroft.com/risk-indices/

Disse vurderingene hjelper oss med å forankre ansvarlighet i våre retningslinjer og identifisere eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, miljø og anstendige arbeidsforhold som kan være knyttet til våre leverandørkjeder.

Geografisk område Antall leverandører Prosent Importfordeling Risikotall*
Asia 5 2,46% 1.75% 4,53
Europa 192 94,59% 98% 8,59
Nord- Amerika 6 2,97% 0,20% 6,41
Sum 203 100% 100% 6,51

*Risiko tallet er tatt fra Verisk Maplecroft, tabell laget av ABK-Qviller basert på resultater fra leverandører og geografiske områder. ABK-Qviller har også gjennomgått egen risikovurdering og har et risikovurdering på 8,61.

imager6s6.png

Risikotallet benyttes for videre analyser av den spesifikke leverandøren på det området hvor risikofaktorene (Index) ikke er akseptabel. Ved å kombinere den geografiske lokasjonen, importfordeling og interaksjoner med leverandørene med strukturerte risikodata om menneskerettigheter etc., fremkommer det et ganske godt bilde på hvilke leverandører som bør følges opp videre med tilleggsspørsmål, besøk eller revisjoner.

Kommunikasjon til berørte parter og interessenter om hvordan negative konsekvenser er håndtert

Bedriftene som er organisert under konsernet NIBE Industrier AB har en samlet påvirkning, da flere bedrifter benytter de samme leverandørene. Dette bidrar til at bedriftene sammen har en mulighet til å påvirke leverandørene til å foreta endringer. I Asia spesielt, samarbeider flere av bedriftene med agenter ansatt av konsernet om å gjennomføre besøk og gjøre oppfølging av leverandører der analyser eller revisjoner avslører uregelmessigheter. Revisjonsrapporter deles i WF og er tilgjengelig for alle bedrifter organisert i konsernet. Et eksempel på planlagt aktivitet etter en leverandørevaluering er planlagt revisjon og besøk av en ny virksomhet i Kina innenfor kort tid, hvor det i analysen ble avdekket at dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende. Leverandøren holdes på vent frem til revisjonsrapport foreligger.