Etiske retningslinjer

Hos oss i ABK-Qviller praktiserer vi etisk forretningsførsel og har utarbeidet en code of conduct, eller etiske retningslinjer som vi forplikter oss til å følge. Gjennom dette forplikter vi oss til å fremme ansvarlig og etisk oppførsel, respekt for andre og hverandre, ansvarlighet ovenfor våre handlinger, konfidensialitet ovenfor kunder og leverandører, samarbeid og åpenhet, og forpliktelser til å rapportere eventuelle brudd for å opprettholde integritet av bedriftens etiske rammeverk.

Etisk praksis

Vår Code of conduct er basert på:

Vi forventer at våre aktører tar menneskerettigheter på alvor og ikke begår menneskerettighetsbrudd. Vi legger åpenhetsloven til grunnlag i vårt arbeid rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved hjelp av retningslinjer og policyer kommer det frem hvilke verdier ABK-Qviller har. Det er viktig for oss at alle samarbeidende aktører også følger dette, uavhengig av hvor selskapene befinner seg. Åpenhetsloven skal sikre allmennheten innsyn i vårt arbeid og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Varsling

ABK-Qviller ønsker at det gis beskjed om kritikkverdige forhold som er i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. Ansatte oppfordres til å si fra om bekymringer og kritikkverdige forhold, og plikter å varsle om antatte eller potensielle brudd på loven eller våre Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte eller Etiske retningslinjer for leverandører.

Konsernet har etablerte systemer for varsling. Ansatte kan varsle både internt og eksternt via en tredjepartskanal. Varslerens identitet og varslingens innhold skal av de som får innsyn i saken behandles konfidensielt under saksbehandlingen.

Rapportering

Alle ledere i ABK-Qviller plikter å sørge for at egen og ansattes adferd er i samsvar med våre etiske retningslinjer, Code of Conduct og rapportere ved mislighold.

Se vår Code of Conduct her!