Likestilling og mangfold

Vi legger stor vekt på å fremme mangfold, likestilling og likeverd blant våre ansatte. Vi sikrer at både menn og kvinner i alle aldre har like muligheter for arbeidsutvikling, og vi har nulltoleranse for enhver form for diskriminering. Selv om vi opererer innenfor en bransje som tradisjonelt har vært dominert av menn, er vårt mål å tiltrekke oss flere dyktige kvinner og representanter fra ulike aldersgrupper.

Per 2023 består ABK-Qviller AS av 134 ansatte, hvorav 20 % er kvinner. Siden 2022 har vi aktivt kartlagt situasjonen knyttet til kjønns- og andre likestillingsaspekter. Vi er også stolte av å ha et multikulturelt arbeidsmiljø med 18 ansatte som har direkte eller indirekte kulturell bakgrunn fra ulike deler av verden. Vårt likestillingsarbeid er integrert i våre strategier, og både ledelsen og ansatte er engasjert i denne innsatsen. Vi støtter oss også på konsernets initiativer innen disse områdene, og informasjon om NIBE Industriers verdier, forretningsprinsipper og arbeidsmetoder er tilgjengelig på deres nettsider. Oppnåelsen av FNs bærekraftsmål om likestilling mellom kjønnene er fundamentalt for oss.

ABK-Qviller er forpliktet til å opprettholde og forbedre våre likestillingsinitiativer, og en detaljert oversikt over våre eksisterende og nye tiltak for å adressere diskriminering vil bli presentert i vår Likestillingsredegjørelse for 2024 (Kommer snart).