Fordelingssystem for snøsmelteanlegg

En innføring i hvordan snøsmelteanlegget legges opp i forhold til størrelse og varmebehov.

oppvarmet-forballbane.jpg

I de fleste små og mellomstore snøsmelteanleggene opptil 300 - 400 m², vil det være mest kostnadseffektivt å installere 20 mm rør i grunnen. I større anlegg, eller i anlegg der det grunnet plassering av rørfordeler er ønskelig å legge lengre rørsløyfer, monteres 25 mm rør i grunnen.

Ved et varmebehov på 250 W/m², vil 20 mm rør lagt med c-c 200 mm kunne legges i sløyfer på 150 meter mot et trykkfall på ca 40 kPa. Trykkfall i rørfordeler og fordelingsledninger kommer i tillegg. Tilsvarende vil man ved bruk av 25 mm rør lagt med c-c 250 mm ved samme effektbehov kunne legge 200m sløyfe mot et trykkfall på ca. 60 kPa over rørsløyfen. For å forenkle innreguleringen av anlegget, bør rørsløyfene legges slik at de er tilnærmet like lange (+/- 2-4 meter). For å sikre at driftsansvarlig har lett tilgang på rørfordeleren, plasseres denne vanligvis inne i bygningen, på eller i vegg.

Les mer om systemløsninger til snøsmelteanlegg.

Alternativt kan rørfordeler plasseres i utvendig kum. I store arealer som for eksempel ved oppvarmede fotballbaner, vil rørfordeleren bli lagt ned i grunnen. For å sikre at anlegget er i hydraulisk balanse, skal alle rørsløyfene har samme trykkfall. Dette oppnås ved at alle rørsløyfene legges like lange og at fordeleren i slike anlegg monteres med vendt retur.

I mindre sentralvarmeanlegg vil snøsmelteanleggets effekt ofte være betydelig sett i forhold til den totale effekten kjelesentralen skal dekke. Imidlertid er toppbelastningen for snøsmelteanlegget ikke sammenfallende med det resterende anleggets toppbelastning. Ved dimensjonering av kjelens totale effekt kan det forutsettes at toppbelastningen for snøsmelteanlegget skjer ved ca -5 °C. I større varmesentraler har snøsmelteanleggets effekt normalt mindre betydning sett i forhold til anleggets totale effekt. Ettersom snøsmelteanlegget vanligvis sikres mot frost ved hjelp av frostsikringsvæske, skilles snøsmelteanlegget fra det øvrige anlegget med varmeveksler.

Varmeveksler etter to prinsipper

Avhengig av type anlegg og aktuelle driftstemperaturer, installeres veksleren etter to prinsipper:

Varmeveksler serielt koblet mot kjelesystemets retur

Seriekobling mot kjelesystemets retur benyttes ofte i fjernvarmeanlegg der det er ønskelig å utnytte fjernvarmerørenes kapasitet. Andre eksempler kan være i anlegg med varmepumpe, der en lavere vanntemperatur inn på varmepumpen kan gi en betydelig bedre driftsøkonomi på anlegget.

Varmeveksler parallellkoblet mot kjelesystemet

Parallellkobling mot kjelesystemet likestiller snøsmelteanlegget med de øvrige varmedistributørene i varmeanlegget. Rørsystemet må oppdimensjoneres for å kunne transportere den effekten snøsmelteanlegget representerer. Dette prinsippet benyttes der snøsmelteanlegget skal ha minst like høy prioritet på å motta varme som de øvrige varmedistributørene i varmeanlegget.