Systemløsninger for snøsmelteanlegg

Løsninger for å legge vannbåren varme under brostein, belegningsstein, asfalt, gressbaner og trapper.

snø-og-isfri-vei.jpg

Varmerørene legges normalt i et av bærelagene i en standard oppbygging av arealet. Med unntak av randsoner mot uoppvarmet areal skal rørene legges med lik c-c-avstand, slik at en jevn snøsmeltning oppnås. I randsoner kan rørene legges inntil dobbelt så tett. Som varmerør benyttes vanligvis 20 x 2,0 mm eller 25 x 2,3 mm Pex-rør. Anbefalt c-c-avstand for 20 mm rør er 200 mm, mens 25 mm kan legges med 250 mm avstand. Det er anbefalt at dekningen over rørene er halvparten av c-c-avstanden mellom rørene. Det vil si rundt 100 mm for 20 mm rør og 125 mm for 25 mm rør. 

Tradisjonelt har snøsmelteanlegg vært utført uten grunnisolasjon for å ivareta jordvarmen fra underlaget. Med isolasjon under rørsystemet vil anlegget kunne reguleres hurtigere. Studier utført av Oslo Energi viser en temperaturstigning på 5,5 K/time med grunnisolasjon og 3,0 K/time uten grunnisolasjon. Samme studie viste også at det på dette tidspunktet (1987 - 1991) ikke var lønnsomt å installere grunnisolasjon.

Vannbåren varme i underlag for tungtransport

I arealer med transport av tyngre kjøretøy, er belastningen på underlaget stor. Det kan da være nødvendig å legge rørene dypere ned i konstruksjonen, alternativt at rørene støpes inn i betong eller legges inn i et bærelag av asfalt. Når rørene legges inn i asfalt, skal det sirkulere kaldt vann i rørene for nedkjøling. Driftstrykket skal i så fall være minst 0,2 MPa og temperaturen på asfalten skal ikke overstige 120 °C. For øvrig bør man unngå å legge rørene dypere enn 150 mm.

Vannbåren varme med brostein eller betongstein som toppskikt

Øvre del av bærelaget bør være godt komprimert maskingrus. For å få en så jevn avsmeltning som mulig, er det viktig at rørene legges med tilstrekkelig tett c-c avstand. Ved komprimering av gruslaget som rørene ligger i, bør rørene være vannfylte og under trykk.

snosmelt stein.png

Vannbåren varme med asfalt som toppskikt.

Øvre del av bærelaget bør være godt komprimert maskingrus. For å få en så jevn avsmeltning som mulig, er det viktig at rørene legges med tilstrekkelig tett c-c avstand. Ved asfaltering skal det sirkulere kaldt vann i rørene, slik at disse kjøles ned. I veibaner skal rørene legges i kjøreretningen. I motsatt fall vil asfalten kunne sprekke.

snosmelt asfalt.png

Plassering av varmerør i gressbane

Rørene bør ha en diameter på 25 mm og legges med c-c 250 mm.

snosmelt for gress og fotballbaner.png

Oppvarmet trapp

Normalt benyttes 20 mm rør, som festes til armeringsjernet. Rørene bør legges med c-c 200 mm og med en avstand fra overkant rør til overkant trappetrinn på 70 - 80 mm.

snosmelt i trapp.png