Condair DL hybridbefukter

Toppmodellen fra Condair innen adiabatisk befuktning i ventilasjonsanlegg. Luftbefukterkapasitet fra 20 til 1000 l/t.

condair-dl-hybridbefukter.jpg

Egenskaper ved produktet:

  • Toppmodellen innen adiabatisk befuktning
  • Luftbefukterkapasitet fra 20 – 1000 l/t
  • Absolutt dråpefri tilluft
  • Ekstremt kort byggelengde

Kombinerer dyseløsning og fordampning

Hybridbefukteren er basert på to kjente befuktningsprinsipper med hver sine fordeler: Forstøvning med dyser og fordampning. Dysene er kjent for å levere høy ytelse, mens fordampningsprinsippet krever lite energi. Condair "DL" Dual kombinerer disse i en imponerende forpakning. Resultatet er minimalt med vannspill, maksimalt befuktningsytelse og en hygienestandard uten sidestykke.

Kan driftes med vånnbåren energi

Condair DL er avhenger ikke av elektrisk energi til dampproduksjon, som en tradisjonell dampbefukter. Toppmodellen kan også benytte seg av vannbåren energi fra fjernvarmeanlegg eller varmepumpe.

Lavt energiforbruk

Dysene forstøver vannet i et ensartet mønster, til aerosoler (fine vanndråper). Det brukes et vanntrykk på kun 4 til 8 bar. De porøse keramiske dråpefangerelementene, med stor indre overflate montert i V-form, fungerer som etterfordamper. Det forsterker befuktningseffektiviteten, tjener som et lager – hvilket gir bedre forhold for fuktighetsreguleringen, og sikrer at tilluften er absolutt fri for aerosoler (vanndråper).

Det trengs kun en lengde på 1,3 m for selve befukterseksjonen. Det løser plassproblemer og muliggjør ettermontering i eksisterende anlegg.