Væske-vann varmepumper og vannkjølte vannkjølemaskiner

Ingen andre velprøvde løsninger gir høyere energibesparelse enn væske-vann varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. Vi har et bredt utvalg av væske-vann varmepumper for oppvarming eller som klimakjøling.

En væske-vann løsning fra en av våre solide leverandører er en langsiktig investering som gir lave energikostnader, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet. Vi er behjelpelig med dimensjonering, bestilling av riktig anlegg og oppfølging etter leveransen.

Loading image...

NIBE

NIBE tilbyr fleksible løsninger med mulighet for å parallellkoble varmepumpene for dermed å kunne dekke de fleste behov i næringsbyggene.

  • I spissen står NIBE F1345 som med sine to store scrollkompressorer er en ideell væske-vann varmepumpe for mindre og mellomstore næringsbygg.

    Hvis pumpene blir parallellkoblet, oppnås et stabilt og driftssikkert anlegg hvor en kan dra fordeler av NIBEs godt utviklede skybaserte styresystem som erstatter behovet for et eksternt sentralt driftskontrollsystem (SD). Opp til ni enheter F1345 kan installeres i parallell.
  • NIBE F1355 er en inverterstyrt bergvarmepumpe som egner seg godt for små og mellomstore næringsbygg, skoler og boligblokker. Trinnløs regulering gir optimal årsvarmefaktor og minimale driftskostnader.

Clivet

Clivet er en av Europas største produsenter av standard væske-vann varmepumper og vannkjølte vannkjølemaskiner. Clivet har spesialisert seg på økonomisk gunstige løsninger med flere multi scrollkompressorer i parallell, men leveres også med inverter skrue- og turbin kompressorer for større kapasiteter opptil 1930 kW per maskin.

FrigoPlus  

FrigoPlus produserer væske-vann varmepumper og vannkjølte vannkjølemaskiner for klimakjøling og kjøleapplikasjoner med naturlige hydrokarboner (R-290, R-600, R-1270) som kuldemedium. Maskinene bygges i industrikvalitet og i henhold til prosjektets spesifikasjoner.

Enex

Enex leverer væske-vann varmepumper med det naturlige kuldemediet CO2 egnet for produksjon av større mengder varmt tappevann. Kapasiteter fra 18 til 100 kW.

Se alle våre væske-vann varmepumper for næring.