Condair RS dampbefukter

Dampbefukter med varmeelement og patentert kalkoppsamler som gjør at den virker uansett vannkvalitet.

condair-rs-dampbefukter.jpg

Egenskaper ved produktet:

  • Unik og patentert kalkoppsamler
  • Høy reguleringsnøyaktighet
  • Lave driftskostnader
  • Sveitsisk kvalitet
  • ModBus og BACnet tilkobling standard

Nøyaktig og regulerbar

 Befukteren har også en høyere reguleringsnøyaktighet, og kan kapasitetsreguleres fra 0 – 100 %. Det gjør det mye benyttet i laboratorier, produksjonslokaler og likendende. Ta kontakt med oss for råd om hva som passer for ditt prosjekt.

Varmeelement og kalktoppsamler for alle vannkvaliteter

Condair RS dampbefuktere er et sveitsisk kvalitetsprodukt med en rekke patenterte fordeler. Den benytter varmeelementprinsippet for oppkoking av vannet. Fordelen med det er at den virker uansett vannkvalitet og klarer oppgitt kapasitet selv om vannets ledningsevne er liten – som ofte er tilfellet her til lands. 

Den patenterte kalkoppsamleren sørger for at befukteren fungerer som tenkt uansett vannkvalitet – om det er mye eller lite mineraler i vannet. Om det er mye kalk i vannet vil dette bli effektivt utskilt i kalkbeholderen. Beholderen er enkel å tømme: Kalkbelegg som danner seg på varmeapparatet bryter av under normal drift og faller ned i den utvendige kalkbeholderen.

Lave driftskostnader

Condair RS er en kvalitetsinvestering. Befukterens benytter seg av elektrodeprinsippet. Det gir lave driftskostnader, fordi den ikke avhenger av utskifting av engangsdampsylindere i plast. Investeringen tjener seg derfor igjen over driftskostandene:

  • Ingen utskiftninger av kostbare dampsylindrere.
  • Mindre vedlikeholdstid og utgifter til servicepersonell.
  • Lengere intervaller mellom servicer gir færre avbrudd i egen produksjonsvirksomhet.

I tillegg har den høyere reguleringsnøyaktighet – helt ned til ± 1% ved demineralisert vann.