Condair EL dampbefukter

Condair EL er en driftssikker dampbefukter med elektrodeoppvarming. Befukteren er enkel å installere, bruker- og servicevennlig.

condair-el-dampbefukter.jpg

Egenskaper ved produktet:

  • Utvidet holdbarhet og presis kontroll
  • Enkel å installere, bruke og vedlikeholde
  • Fungerer på vanlig vannstrøm
  • Klargjort for ModBus og BACnet

Utvidet holdbarhet og presis kontroll

Condair EL har avansert vannkvalitetsstrying. Det gjør at dampsylinderne varer opptil tre ganger lenger enn i sammenliknbare modeller. Mineralinnholdet i vannet overvåkes og styres presist; vann som har et høyt mineralinnhold slippes ut etter behov og friskt vann tilføres. Det reduserer mengden av kalkoppsamling på elektrodene, og reduserer mengden av energi som er nødvendig for å varme opp vannet.

Dampbefukteren med minimal nedetid

Når det er behov for service gjør Condair EL-konstruksjon det lett å tømme, fjerne og erstatte engangsdampsylindrene slik at nedetiden på anlegget holdes til et minimum.

Kontrollpanelets touch screen gjør det både enkelt å betjene systemet og få tilgang på detaljerte diagnoserapporter. Med befukterens USB-tilkobling kan du laste ned resultatdata, samt oppdatere programvaren ved behov.