Luft-vann varmepumper og luftkjølte vannkjølemaskiner

Vi har et komplett spekter av sterke merkevarer innen luft-vann varmepumper og kan tilby alle størrelser i produkter fra NIBE, Clivet, FrigoPlus, EuroKlimat, Skadec og Enex. Modellene kan fås med eller uten tappevannsproduksjon og klimakjøling. Naturlige kuldemedier er tilgjengelig for flere av modellene.

Loading image...

Hvorfor skal du velge luft-vann varmepumpe?

Luft-vann varmepumper egner seg når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å bore en energibrønn. Systemene er svært fleksible til hvordan utedeler plasseres, og til hvordan de eventuelt skal integreres med eksisterende systemer for romoppvarming og tappevannsproduksjon.

Oversikt over ulike luft-vann varmepumper for næringsbygg:

  • NIBE leverer luft-vann varmepumper med kapasitet opptil 18 kW. Hvis pumpen blir parallellkoblet, oppnås et stabilt og driftssikkert anlegg hvor en kan dra fordeler av NIBEs godt utviklede skybaserte styresystem, som da vil erstatte behovet for et eksternt sentralt driftskontrollsystem (SD)  
  • Clivet leverer luft-vann varmepumper fra 5 til 1 400 kW. De mest populære størrelsene er i kategorien 50- 300 kW hvor produktene er gunstig priset og godt tilpasset norske forhold.

  • FrigoPlus, EuroKlimat og Skadec leverer både større og mindre luft-vann varmepumper med naturlig kuldemedium R-290 propan. Varmepumpene kan tilpasses dimensjonerte verdier i hvert enkelt prosjekt.

  • Enex tilbyr luft-vann varmepumper egnet for tappevannsberedning. Pumpene leveres med det naturlige kuldemediet CO2 og har  en kapasitet fra 16 til 100 kW per modul.