Loading image...

Data- og prosesskjøling

ABK-Qviller leverer alle typer data- og prosesskjøling, med eller uten varmegjenvinning. Vi tilbyr produkter som gir stabil temperatur og sikker drift, fra ledende produsenter som: Toshiba, Clivet og Frigo Plus.

Kvalitetsprodukter for data- og prosesskjøling

Kjølesystemer for data- og prosesskjøling er en viktig del av våre leveranser.

For kjøling av datarom deles ofte rommet i en kald og en varm sone slik at kjølingen blir konsentrert der hvor det er mest behov.

På de største datasenteret benyttes gjerne adiabatisk kjøling og luft eller isvann og klimakabinetter mens det i mellomstore og mindre datarom ofte er mest gunstig med direkte ekspansjon.Ofte vil det være hensiktsmessig med varmegjenvinning eller frikjøling.  

I tillegg til å tilby systemer for nye bygg med eller uten redundante løsninger, kan vi også tilpasse løsninger etter byggets eksisterende kjølesystem. Foruten å levere kvalitetsprodukter tilbyr ABK-Qviller bistand til prosjektering, igangkjøring service og support.